Vid entrén till gamla BB sitter reliefen Kvinna med barn. Foto: Rolf Waltersson.

Offentlig konst i Eskilstuna – Del 3

Jag har i ett par tidigare inlägg om offentlig konst i Eskilstuna visat bilder och skrivit om de 8 relieferna på gamla sparbankshuset vid Fristadstorget. Reliefer som föreställer 8 lika yrken, där första bokstaven för varje yrke bildar ordet “SPARBANK”.

Det andra inlägget handlade om den stora fontänen och skulpturen “Arbetets ära och glädje”, som också finns vid Fristadstorget.

Nu ska jag visa ett betydligt anspråkslösare konstverk som hamnat lite i skymundan. Det är en relief i gjutjärn som sitter bredvid entrén till gamla BB vid lasarettet i Eskilstuna, som numera heter Mälarsjukhuset. Reliefen föreställer en kvinna med ett barn i famnen.

Det finns ingen information om vare sig konstnär eller årtal då det sattes upp. Annars brukar det höra till att man sätter upp en liten informationstavla som berättar lite kortfattat om respektive konstverk.

Konstverket finns inte heller upptaget i “Lista över offentlig konst i Eskilstuna kommun”, vilket i och för sig kan bero på att det sitter på lasarettet och därmed tillhör landstinget – eller Region Sörmland som det numera heter i en tid då det gått inflation att allting ska byta namn titt som tätt.

Enligt uppgifter jag hört, men inte fått bekräftat, Är det Allan Ebeling (1897-1975) som skapat denna relief. Jag ska för övrigt presentera Allan Ebeling i nästkommande inlägg och offentlig konst i Eskilstuna.

Nu är det så att lasarettet/Mälarsjukhuset står inför en omfattande ombyggnad som bland annat innebär att hela huset där BB låg en gång i tiden ska rivas.

Förberedelserna pågår för full. Berget intill är avskalat och ska sprängas bort.

Det är bara att hoppas att detta lite bortglömda konstverk tas tillvara så att det inte försvinner i allt “rivningsraseri”. Att det försiktigt monteras ner, och därefter sätt upp på annan lämplig plats inom lasarettsområdet.

Förhoppningsvis med en informationsskylt som berättar lite om konstverket och dess upphovsman – eller upphovskvinna.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like