Daniel Barr. Generaldirektör, Pensionsmyndigheten. Foto: Rolf Waltersson.

Pensionsmyndighetens generaldirektör: “Pensionsgruppen har tjänat Sverige väl”

Jag lyssnade till Ekots lördagsintervju med Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Daniel Barr var mycket kritisk till att riksdagens pensionsgrupp blivit överkörd i och med att V, S och MP gjorde en överenskommelse om stärkt pension till “fattigpensionärerna” genom ett höjt pensionstillägg på som mest 1000 kr per månad skattefritt till de med allra lägst pension.

På detta har som bekant M, KD, SD och L lagt ett motförslag, också utanför riksdagens pensionsgrupp.

Centern och Annie Lööf protesterar och kräver att “pensionsgruppen måste vårdas” och att beslut om pensioner ska tas i pensionsgruppen.

Att pensionerna diskuteras öppet och inte längre inom den så kallade pensionsgruppen kan enligt Daniel Barr bli ett problem eftersom gruppens arbete syftat till att lyckas få breda majoriteter i frågor rörande pensionerna:

– För att använda en sliten klyscha som används mycket de sista veckorna, så har nog pensionsöverenskommelsen och pensionsgruppen tjänat Sverige väl. Nu ser det ut som att den 30-åriga borgfreden som varit på pensionsområdet är slut och att man blåser till politisk strid kring de här frågorna, säger Daniel Barr.

På frågan om han ser ett problem med att bara fem av riksdagens åtta partier är representerade i pensionsgruppen och att därmed 30 procent av väljarna är utan röst när pensionsfrågorna diskuteras och beslutas, svarar han undanglidande “det viktigaste är att vi får hållbara och långsiktiga beslut”.

Så på den punkten är saken klar. Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr ser inget demokratiskt problem med att tre riksdagspartier är utestängda. MP, som sedan 2014 fått vara med på nåder i pensionsgruppen, blev utkastade när de lämnade regeringen i slutet av 2021.

När det gäller våra pensioner i allmänhet är Daniel Barr mycket nöjd; “70-80 procent av våra pensionärer har en mycket bra pension”, säger han.

Att 20 procent av våra pensionärer har en pension under 20 000 kronor i månaden, före skatt, ses inte som något större problem.

Inte heller att cirka 300 000 pensionärer lever på “låg ekonomisk standard” enligt EU:s riktlinjer, de vi kallar “fattigpensionärer”, är något större problem. Många, främst kvinnor, har hamnat på pensioner runt 10 000 i månaden eller ännu lägre.

Enligt Daniel Barr ska man se de genomsnittliga pensionerna som är goda.

Ja, så kan man också resonera om man är generaldirektör och själv har en månadslön på 129 300 kronor. Det var hans lön förra året. Nu är den säkert ett antal tusenlappar högre. Med en årslön på i runda slängar 1,5-1,6 miljoner kronor kanske man ser verkligheten med annat perspektiv. Högt i det blå ur fågelperspektiv i stället för det gräsrotsperspektiv majoriteten befinner sig i.

På en punkt kan jag dock hålla med Daniel Barr när han säger att dagens pensionssystem är “svårt för vanliga människor att förstå”.

Nu har vi en salig röra. Det är “premiepension”, “grundpension”, “allmän pension”, “garantipension”, “garantipensionstillägg”, “inkomstpensionstillägg”, “tjänstepension”, “privata pensionsförsäkringar” för dem som har råd, “privat pensionssparande” för de som har råd.

Det är “bostadstillägg” för de fattigaste som man måste söka och som många går miste om därför att de inte vet att de har den rätten eller inte vet hur man söker. Bostadstillägget sjunker också om man får höjd pension så blir det inte mer i plånboken. Pensionsmyndighetens egna beräkningar visar att cirka 100 000 pensionärer med rätt till bostadstillägg går miste om det.

Kan också lägga till att många inte har någon tjänstepension, främst de som arbetat utan kollektivavtal. Kollektivavtal ogillas ju inom borgerligheten, främst centerpartiet, som i ställer ser att varje anställd ska ha ett individuellt avtal med sin arbetsgivare.

Kan lägga till att Daniel Barr är mest kritisk till förslaget från S, V, MP. Det från M, SD, KD, L tycker han är “mindre dåligt”.

Man kan också fråga sig “hur väl pensionsgruppen tjänat Sverige”, när vi 30 år efter senaste pensionsreformen har 300 000 “fattigpensionärer”.

Det kanske är med pensionsgruppen som med de fula trollen i mörka skogen – kommer de ut i solen spricker de.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like