Riksdagens pensionsgrupp – En sluten krets som arbetar i det fördolda

När en påve dör och en ny påve skall väljas samlas världens omkring 150 kardinaler för ett slutet sammanträde (konklaven). Då ska hemliga diskussioner och omröstningar avgöra vem av dem som till slut blir ny påve:

“För att skydda konklaven från influenser (påverkan) utifrån stängs dörrarna igen… För att en kardinal ska utses till påve krävs 2/3-dels majoritet plus en röst… Efter omröstningarna bränns alla valsedlar”.

Alla kardinaler svär dessutom en helig ed att inte avslöja något av det som händer under valet. När valet av påve är klart, ofta efter många dagar och flera omröstningar per dag, tillkännages att en ny påve är vald genom att sända ut vit rök genom skorstenen.

Ungefär på samma sätt fungerar riksdagen pensionsgrupp. Det är ett litet sällskap som samlas i ett slutet rum för att prata ihop sig.

“För att kunna ändra något i pensionssystemet krävs att samtliga sex partier står bakom förändringen”. Källa. Regeringskansliet. Pensionsgruppen.

Vid senaste förändringen av pensionssystemet var man enig om att höja pensionsåldern.

Varför bara 6 partier i pensionsgruppen när riksdagen består av 8 partier?

När pensionsgruppen bildades i början av 1990-talet var det bara 5 partier som fick vara med. Bara de partier som stod bakom pensionsuppgörelsen, alltså S, M, C, Fp och KD, var välkomna. Detta för att nå enighet och långsiktighet, som man sa. Om de som är kritiska till systemet får vara med blir det svårt/omöjligt att nå enighet.

Vänsterpartiet var kritiska till det nya pensionssystemet och lämnades därför utanför.

Hur det var med MP har jag inte koll på. De kom in i riksdagen 1988. Men åkte ur valet därpå. Så åren 1991-1994 satt de inte i riksdagen. Antingen var de också mot pensionssystemet, eller så fanns de inte i riksdagen då pensionsgruppen bildades.

Nu har MP fått komma in i “stugvärmen”. Det skulle ju se konstigt ut om ett parti som ingår i regeringen skulle låsas ute från riksdagens pensionsgrupp.

Men det gick inte helt smärtfritt när MP efter valet 2014 av socialförsäkringsministern blev inbjuden att vara med i pensionsgruppen:

“De borgerliga ledamöterna samtyckte inte till Miljöpartiets medverkan och valde att lämna mötet efter en stund”, enligt Wikipedia.

Att det knakar i fogarna inom pensionsgruppen framgår också av ett brev som de borgerliga ledamöterna från M, C, L och KD har skickat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I brevet protesterar de mot att de inte fått vara med att utforma direktiven till en utredning om ändringar i pensionssystemet.

Det bryter mot att alla beslut ska fattas i enighet, enligt brevskrivarna.

“Det är tydligt att S egentligen vill lämna pensionsöverenskommelsen. Det vore ärligare att säga det än att misshandla överenskommelsen”, säger moderaternas ledamot Maria Malmer Stenergard till Dagens Arena.

Att det knakar i de “eniga” fogarna framgår också av att några socialdemokratiska riksdagsledamöter för att tag sedan krävde att Socialdemokraterna skulle hoppa av pensionsöverenskommelsen om de inte lyckas höja den allmänna pensionen till 70 procent av slutlönen.

Hela den här sörjan med hur man hanterar den viktiga pensionsfrågan i en sluten sektliknande pensionsgrupp är mycket märklig.

Varför ska inte de viktiga pensionsfrågorna hanteras, diskuteras och beslutas inför öppen ridå i riksdagen, på samma sätt som andra viktiga frågor? Varför ska en lite grupp, där 6 av 8 partier får vara med, arbeta bakom lykta dörrar och sedan komma ut och säga – “Nu har vi enats, Så här blir det”.

De formella besluten i riksdagen blir bara en ren formsak, en transportsträcka.

“Pensionsgruppen fungerar som ett gäng edsvurna som sätter effektiv munkavel på en öppen debatt om pensionssystemet… De folkvalda kommer endast in som beslutsfattare först när pensionsgruppen diskuterat sig fram till ett enigt förslag som sedan läggs fram av regeringen. På så sätt undviker man offentlig och demokratisk debatt om förslaget innan det formulerats och lagts fram.

Det är förstås enklast så, men inte särskilt demokratiskt… Det är dag att vårda och värna pensionärerna. Lägg ner pensionsgruppen!”, skriver Brit Rundberg, Organisationen Tantpatrullen och tidigare lokalpolitiker (V) i en debattartikel i Expressen 8 september 2019.

Hela debattinlägget kan läsas under rubriken “Stoppa mörkläggningen kring de låga pensionerna”. Expressen 8 september 2019.

I en (tyvärr låst) debattartikel i Helsingborgs Dagblad 7 sept 2019, skriver Jan Andersson ordförande för PRO Skåne, under rubriken: “Lägg ner pensionsgruppen”.

Vad som gör riksdagens pensionsgrupp ännu mer suspekt är skrivningen:

“Ledamöterna ska så långt möjligt vara riksdagsledamöter och samtidigt vara ledamöter i Socialförsäkringsutskottet”. Källa: Regeringskansliet. Pensionsgruppen

Betyder “så långt möjligt” att det kan sitta folk i pensionsgruppen som inte ens är folkvalda?

En annan “detalj” jag reagerar på är att när inte alla partier får vara med i pensionsgruppen, innebär det att de partier som ställts utanför också går miste om viktig information.

“Riksdagens pensionsgrupp tar del av AgeCap forskning. AgeCaps föreståndare Ingmar Skoog berättade om det nya åldrandet för riksdagens pensionsgrupp den 4 februari 2020 på Näsby Slott i Täby”.

AgeCap. Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Det finns säkert andra aktiviteter inom pensionsgruppen som är reserverad för endast 6 av riksdagens 8 partier. Hur förklarar/försvarar man att inte alla partier ska få samma information och kunskap som kan vara nödvändig inför framtida ställningstaganden och beslut.

Det är möjligt att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och andra ledande Socialdemokraterna menar allvar när de säger att pensionerna måste höjas rejält, främst för de med skamligt låga pensioner (fattigpensionärerna). Det är nog också så att de som sätter sig på tvären främst finns bland de borgerliga partierna. Rättvisa är ju inte deras bästa gren.

Hur troligt är det att pensionsgruppen bestående av S, Mp, C, L, M och KD ska enas om rättvisa pensioner? Även om alla partier skulle släppas in, är det ändå orimligt att viktiga pensionsfrågor ska avgöras bakom stängda dörrar utan insyn för allmänheten.

Pensionsgruppen består av åtta ledamöter samt socialförsäkringsministern som är ordförande.

S har två ledamöter. Mp, M, KD, L och C har vardera en ledamot.

Denna lilla grupp är “sårbar” inte minst därför att det sker ett ständigt byte av ledamöter.

Lägge ner pensionsgruppen!

Rolf Waltersson

You May Also Like