Bild: Gordon Johnson / pixabay.

Övervakningen av Olof Palme – Säpo-rapporten som Säpoledningen och Holmér inte ville ta i

En tidig Säpo-analys om kartläggning och övervakning av Olof Palme innan mordet har nu blivit offentlig efter att utredningen om mordet på den socialdemokratiske statsministern nu formellt har avslutats av den senaste åklagaren Krister Petersson i mordutredningen.

Undersökarna, sju till antalet, leddes av Säpo-kommissarie Bert Melén. Gruppen var underställd spaningsledaren Hans Holmér. Den påbörjade sitt arbete mindre än två veckor (den 11 mars) efter mordet den 28 februari 1986. Registrerade tips inkomna före den 13 april utgjorde underlaget. Avrapporteringen gjordes den 24 april (1986). Endast fyra kopior upprättades. Två gick till spaningsledaren Hans Holmér, en till SÄPO:s högsta chef Sven-Erik Hjälmroth och en kopia behöll utredningsgruppen.

Många tips om övervakning

Tidigt kom det in uppgifter som kunde tyda på att Olof Palme övervakades. Iakttagelserna handlade bland annat om män med walkie-talkies. Meléns grupp skriver i sin rapport:

Gruppen har sedan starten etappvis bearbetat ca 1200 tips. Ur denna tipsmassa har gruppen selekterat ut ca 400 tips, som initialt kan hänföras till gruppens uppdrag.

Analysen landade i att mycket talar för att Olof Palme var utsatt för en konspiration där ett flertal personer var inblandade i mordoperationen. En man med nordeuropeiskt utseende lyfts särskilt fram då många uppgiftslämnare iakttagit en person med detta signalement vid flera tillfällen dagarna innan mordet och under kvällen då det utfördes.

Det har länge figurerat uppgifter om att Säpo gjort en analysrapport med dessa slutsatser och som överlämnats till spaningsledaren Hans Holmér några månader efter mordet.

Enligt en polis som arbetat med mordutredningen ska rapporten bara ha kopierats upp i ett fåtal exemplar och endast ett fåtal personer haft tillgång till den. Denna uppgift finns också i själva rapporten. Hjälmroth och Holmér var de enda mottagarna.

Holmér lade den åt sidan omgående, möjligen beroende på att analysen inte på något sätt kunde bekräfta att det var kurdiska PKK som låg bakom mordet – ett spår som Holmér redan vid den tidpunkten av allt att döma börjat satsa allt större utredningsresurser på.

Viktigt att notera är också att redan hösten innan mordet hade en av de högsta cheferna på Säpo offentligt hävdat att PKK var det enda hotet mot Palme, och bara några dagar efter mordet blev en journalist uppmärksammad av samme Säpochef om att mycket talade för att den kurdiska organisationen låg bakom mordet. Vilket den analys som gjordes av Bert Meléns Säpo-grupp alltså inte alls tyder på, än mindre bekräftar.

Olof Palme var övervakad “från det att han lämnade bostaden på kvällen den 28 februari fram till det att han mördades” skriver analysgruppen.

Sannolikt minst två personer har deltagit i en övervakning; och troligen ytterligare en person. “Således bör operationen ha genomförts av minst tre personer förutom mördaren” är den sammanfattande slutsatsen.

Det går att länka iakttagelser från Gamla Stan till biografen Grand och vidare till Sveavägen-Tunnelgatan från det att makarna Palme lämnade bostaden på Västerlånggatan för att ta tunnelbanan till biografen.

Men även innan mordkvällen fanns ett flertal iakttagelser om att Olof Palme kunde ha varit kartlagd och övervakad. Iakttagelser som gjordes på geografiskt helt skilda håll uppvisar signalementsmässig god samstämmighet.

Bland annat inkom åtta olika tips om en kraftig, lång blond eller rödblond man i 30-till 40-årsåldern. Han har iakttagits under veckan före mordet och fram till strax innan mordet genomfördes. Säpoutredarna anser det iögonenfallande att just denna beskrivning återkommer i så många tips.

Det var ju känt sedan tidigare att Olof Palme avsagt sig livvaktsskydd för promenaden mellan bostaden, riksdagen och Rosenbad. I rapporten framkommer också att han ibland lämnade arbetsplatsen för ärenden in mot city utan att kalla in livvakterna.

Den blonde och möjligen rödlätte mannen har setts bland annat på en plats med god översikt över entrén till Rosenbad och i Palmes närhet på andra ställen i centrala Stockholm.

Flera uppgifter finns också om män med walkie-talkies i närområdet till mordplatsen och i analysen uppmärksammas också iakttagelser om att personer snabbt hoppat in i bilar strax innan och efter mordet.

Flera av uppgifterna i den tidiga Säpo-analysen har så vitt kan bedömas inte varit kända tidigare medan flera andra iakttagelser som framkommit senare inte hade nått fram till analysgruppen möjligen beroende på att de inte tycks ha registrerats på ett ändamålsenligt sätt när uppgiftslämnarna kontaktat utredningen.

Det handlar bland annat om vittnesmål från Gamla Stan som kan tyda på att makarna Palme var noga övervakade under promenaden från bostaden till tunnelbanan. En annan iakttagelse, som gjordes någon minut efter mordet handlade om en blond man med walkie-talkie som i rask takt var på väg bort från mordområdet.

Tommy Jansson

Rapporten avlämnad 24/4 1986:

Länk:

You May Also Like