Gunnar Wall intervjuas av en televisionskanal. Bild från YouTube.

Gunnar Wall reser frågetecken kring uppmärksammad bok om Palme-utredningen och mordet

Den nyligen utkomna boken Statsministermordet (Norstedts, 2022), om utredningen av mordet på Olof Palme har rönt stort intresse och av många recensenter bemötts med aktning.

Författaren Hans-Gunnar Axberger har en bakgrund som uppenbart tycks borga för att hans granskning bör hålla god kvalité. Han är idag professor i konstitutionell rätt och har bland annat verkat som justitieombudsman (JO) och Allmänhetens pressombudsman. Och till råga på allt var han huvudsekreterare i Granskningskommissionen, som 1999 publicerade sitt betänkande “Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme” (SOU 1999:88).

Gunnar Wall, som sedan 1986 som journalist bevakat mordutredningen och omständigheter kring mordet – och skrivit tre allmänt hyllade granskande böcker om utredningen och mordet – har i dagarna publicerat en kritiskt genomgång av Axbergers bok.

Gunnar Walls grundliga och omfattande kritik finns på hans blogg.

You May Also Like