Griller med brillor

Vi ser på dem vi möter
som vi känner eller inte känner
ovänner eller vänner
betraktar dem genom våra glasögon
blir synade tillbaka
genom solkiga linser
har vi vår uppfattning klar
genom minnen och förförståelse
fackindelning, flack indelning
avdelning, avledning och sortering.

Men kanske vi inser
att även om vi putsar våra linser
så drunknar vi i felkällor
åsiktsbubblor utan snorkel
vi är fenomenala
på att fäkta med våra fenor
förfäkta det enda rätta
som gör oss nöjda och mätta
men varför inte knacka på hos grannen
och byta glasögon ett tag med varann?

Lena Staaf

You May Also Like