Foto: Gunnar Gustafsson.

Om Albert Olssons bok om Ukraina under förra seklets första år

Albert Olsson levde mellan åren 1904 och 1994. Han föddes i Eslöv blev färdig med sin folkskollärarexamen 1924 i Lund.  Efter några år hamnade han i det lilla samhället Harplinge, beläget någon mil norr om Halmstad i Halland. Där var Albert Olsson sedan verksam som lärare fram till sin pensionering.

Sammanlagt skrev han på sin fritid drygt tjugo romaner varav de flesta var så kallade historiska böcker. En lista på några av dessa boktitlar finns efter artikeln om en av hans romaner med titeln Stjärnorna har sagt som det här kommer att handla om. Den boken kom 1962 och är utgiven på Tidens Förlag.

Romanen ifråga är en både spännande och dramatisk berättelse som tilldrar sig i Ukraina mellan åren 1905 till åren efter första världskriget alltså en bit in på 1920 talet. Huvudpersonen i den här romanen heter Ewa Karpinski. Hon bor på ett av de då vid den tiden stora godsen som då fanns i Ukraina. Godset ägdes av hennes far Stefan som härskade över godset med oinskränkt makt. På godset arbetade en stor skara av bönder.

Det fanns nästan inte någon medelklass i Ukraina. Och klyftan mellan godsets ägare och de anställda var enorm. Klassförtrycket var kännetecknande för vardagen på godsen.

Ukraina har som land betraktat legat vid en korsväg för allehanda olika folkslag med oftast ont uppsåt i sinnet. Här har det kommit mongoler, tatarer, turkar, ryssar och förvisso även svenska arméer har härjat i området, då under ledning av Karl den tolfte …  Så Ukraina har varit en nästan ständig pågående krigsskådeplats under århundraden. Tyvärr så kan vi nu se och höra varenda dag i nyhetsmedierna hur landet ifråga ännu en gång drabbats av krig och dödande.

Men tillbaks till romanen Stjärnorna har sagt. Ewa kommer att få uppleva hur hennes kära hemland drabbas av det första världskriget. Då Ukraina än en gång invaderas av militär. Ewa tvingas därför att fly mot Polen tillsammans med många från landets huvudstad Kiev.

1917 gör bönderna uppror mot sina förtryckare alltså godsägaradeln, den historiska kvarlevan som nu under första världskriget rasar samman. Det är ett av bokens syften nämligen, att försöka beskriva hur den här processen gick till i skuggan av kriget. Det lyckas författaren med bra. Det är en lite ovanlig roman eftersom den berättar om vilka dramatiska förändringar Ukraina gick igenom för ungefär hundra år sedan. Något som man sällan eller aldrig fick läsa om i historieböckerna …

Hur går det då för Ewa och hennes far under de här omtumlande och dramatiska åren. Det lämnar jag till läsaren att själv läsa om.

*****

Här är några av de andra romanerna som Albert Olsson skrev:

Goda Gudar och Finna sitt öde är några böcker som handlar om när Halländska vikingar beger sig ut på äventyr på de sju haven för cirka 1000 år sedan. Trilogin om Tore Gudmarsson tar läsaren tillbaks när Halland tillhörde Danmark. Trampa inte på min tröskel är också en historisk berättelse från förr. Makt och Fattigdom handlar fattiga och rika i Malmö för drygt 100 år sedan. Albert Olsson skrev även några böcker som tilldrar sig i skolmiljö. Titlarna på de tre romanerna är Kärleksvikarien, Katederfolk samt Man mördar inte en överlärare.

Kjell Andersson

You May Also Like