– Det är en väntad utveckling och i linje med våra prognoser, säger Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen…

Nu ökar både arbetslösheten och varslen i landet – men i Sörmland minskar i stället arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att stiga samtidigt som antalet varsel också ökar markant, och Arbetsförmedlingen gör nu bedömningen att arbetsmarknaden i Sverige är på väg att vända.

I slutet av september var 332.000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är ungefär lika många som för ett år sedan. Däremot har arbetslösheten stigit de senaste månaderna. Även antalet varsel ökade i september, och antalet nya lediga jobb i Arbetsförmedlingens så kallade platsbank minskade.

“En väntad utveckling”

– Flera indikationer, till exempel ökat antal arbetslösa och att färre arbetsgivare annonserar efter arbetskraft, pekar på att arbetsmarknaden nu försvagas. Det är en väntad utveckling och i linje med våra prognoser, men vi följer situationen noggrant för att se hur det utvecklas, säger Emil Persson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Emil Persson.

Totalt varslades 6548 personer om uppsägning i september, vilket kan jämföras med drygt 2000 under samma period förra året. Framför allt varslades personer inom bygg och industri.

– Det är absolut en ökning som är värd att notera. De mest drabbade branscherna är just de som brukar påverkas när det vänder nedåt på det här sättet. Förutom bygg och industri har det även varit många varsel inom handeln, säger Emil Persson.

Minskad arbetslöshet i Sörmland

I Sörmland minskade i stället Arbetslösheten i september jämfört med samma period förra året. Siffrorna för Sörmland hamnar nu på ungefär samma nivå som i landet i helhet. Arbetslösheten i Sörmland sjönk från september förra året till september i år från 9,1 procent till 8,5 procent.

Läs också

Bostadsbyggandet i Eskilstuna har stannat av trots stort behov av fler bostäder

You May Also Like