– Idag är det kö till den förskola som finns i Munktellstaden, och därför ser vi fram emot att kunna öppna ytterligare en förskola i området, säger Tina Persson, skolchef för Eskilstuna kommunala förskola. På bilden ses Munktellstadens Förskola som öppnade sina dörrar för första gången 2020 och som idag har plats för 120 barn – men det räcker inte, fler förskoleplatser behövs i stadsdelen…

Eskilstuna: Ny förskola planeras i Munktellstaden

Stadsdelen Munktellstaden växer, och idag är det kö till den förskola som finns i området. När det kommunala fastighetsbolaget Kfast bygger trygghetsbostäder i Munktellstaden görs det därför även plats för en ny förskola med plats för fyra avdelningar.

Eskilstuna Kommun planerar för en ny förskola med, som man beskriver det, en trivsam och bra lärmiljö som stödjer förskolans pedagogiska uppdrag och ger barnen förutsättningar till utveckling och lärande.

Tidigare nu i veckan hjälpte barn från Munktellstadens Förskola till med att ta det första symboliska spadtaget för det som ska bli ytterligare en förskola i stadsdelen. (Foto: Eskilstuna Kommun)

– Ytterligare en förskola behövs när området växer. En ny förskola blir en viktig service för de som väljer att flytta hit, säger Nina Tuncer (S), nämndordförande för förskolenämnden.

Nina Tuncer.

“Likvärdigt och hållbart”

– När de kommunala förskolornas lärmiljöer utformas vill vi skapa en likvärdig och hållbar förskola där varje barn ges de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas till lärande individer, säger Tina Persson, skolchef för Eskilstuna kommunala förskola.

Tina Persson.

Plats för 80 barn

– Idag är det kö till den förskola som finns i Munktellstaden, och därför ser vi fram emot att öppna ytterligare en förskola i området med plats för 80 barn i en lokal som är anpassad utifrån förskolans läroplan. Undervisning och omsorg ska stödjas optimalt av miljön samtidigt som barnets behov av trygghet och säkerhet prioriteras, säger Tina Persson.

Stadsdelen växer fort

Munktellstaden som stadsdel växer just nu snabbt, och 2020 öppnade Munktellstadens Förskola med plats för 120 barn. Men idag är det kö till Munktellstadens Förskola. Därför planeras det nu alltså för ytterligare en förskola i området med plats för 80 barn i en lokal som är anpassad utifrån förskolans läroplan. Planerad invigning är hösten 2026.

Läs också:

Eskilstuna jobbar med förskolelotsar – det för att få fler barn att gå i förskola

You May Also Like