Årby Norra i Eskilstuna – här byggs just nu ett stort antal nya lägenheter. Detta byggprojekt har dock pågått sedan en tid…

Bostadsbyggandet i Eskilstuna har stannat av trots stort behov av fler bostäder

I Sörmland har byggandet av lägenheter nästan halverats under årets första sex månader jämfört med samma period förra året. Samtidigt rapporteras det om bostadsbrist i nästan samtliga av Sörmlands nio kommuner. I Eskilstuna har endast 20 nya lägenheter börjat byggas under årets första sex månader – det kan jämföras med nästan 600 lägenheter under samma period i fjol. Det rapporterar P4 Sörmland idag.

Att Regeringen vid förra årsskiftet drog in det så kallade investeringsstödet för hyresbostäder har naturligtvis påverkat den rådande situationen. Men också andra ekonomiska faktorer spelar in. Och byggbranschen har nu börjat säga upp arbetare.

Radhusbygge i Kjula skjuts upp

I Kjula strax utanför Eskilstuna hade det kommunala fastighetsbolaget Kfast planerat att bygga ett radhus med åtta nya bostäder. Trots att bygglovet är klart väljer nu Kfast att bromsa det planerade bygget. Det på grund av produktionskostnader. Det handlar om räntenivåer och materialpriser, och i nuläget menar Kfast att det blir för dyrt.

Utveckling åt fel håll

– Vi gör bedömningen att det är för lite bostäder i Eskilstuna som helhet, och att vi har ett behov av att bygga fler. Det blir ett hack i kurvan nu när byggandet minskar, säger Jacob Lithammer, chef för Planenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna Kommun till P4 Sörmland.

Läs också:

Den bostadsbrist som nu kommer

Läs också:

Bostadsbyggandet störtdyker och bostadsbristen ökar

You May Also Like