Bild från Försvarsmakten.

NATO:s krav på upprustning av svenska väg- och järnvägar får förtur

Jag har tidigare skrivit om Försvarsmakten som i en skrivelse till regeringen har framfört att det svenska väg- och järnvägsnätet måste rustas upp vid ett Nato-medlemskap. (se lästips)

Jag påpekade, eller snarare varnade för, att det kommer att gå ut över den förbättring av järnvägstrafiken som “vanligt folk” och den civila godstrafiken efterfrågar. Att Nato kommer att bli gökungen i boet.

Detta bekräftades också vid Lördagsintervjun i Sveriges Radio 18 november då infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) ”tog för givet” att Nato-kraven kommer att ”väga tungt” vid prioriteringen av kommande satsningar på vägar och järnvägar.

Bild: Marek Studzinski / Pixabay.

Även krigsministern och stridspitten Pål Jonson har uttalat att Nato:s behov kommer att få förtur. Pål Jonson som 2016 hoppade från krigsindustrins branschorganisation Säkerhets- och försvarsföretagen och  in riksdagsledamot och senare krigsminister Kristerssons ministär. (se lästips). Han har tidigare varit generalsekreterare för den Svenska Atlantkommittén, som sedan 2015 lobbat för svensk Nato-medlemskap. Pål Jonson har också varit gästföreläsare vid Nato Defence College i Rom, och studerat stats- krigsvetenskap i USA, Belgien och Storbritannien.

Och så hör jag på radion idag att “Jämtlandsvägarna inte håller måttet för Nato”, och därför måste rustas upp i samband med Nato-medlemskapet.

Som Nato-medlem kommer en stor del av de tunga militära transporterna att gå från de isfria hamnarna i Norge, bland annat Trondheim, och österut genom Sverige.

Det gäller bland annat sträckan Norska gränsen-Östersund, ”som kan bli Nato:s viktigaste transportled”, som inte håller måttet. Bland annat är det broar som inte klarar de väldigt tunga transporterna av stridsvagnar och annat.

Visserligen kan inte Nato tvinga Sverige att satsa på den infrastruktur som är viktigast för Nato.

Men Sverige vill ju vara bäst i klassen. Därför kommer det att vara en prioriterad fråga, säger krigsforskaren Håkan Gunneriusson i inslaget från P4 Jämtland.

Även SJ:s vd Monica Lingegård skriver i ett debattinlägg i SvD:

Det kommande Nato-medlemskapet innebär att nya krav ställs på det svenska järnvägssystemet, som redan behöver rustas upp kraftfullt.

För att inte framstå som en Nato-megafon lägger hon till en brasklapp på slutet:

Jag vill vara tydlig med att det kommande Nato-medlemskapet inte är huvudanledningen till att rusta upp transportsystemet … (se lästips)

Mycket av det som Försvarsmakten “önskar” är hemligstämplat för att inte “fienden” (Ryssland) ska få veta det svenska transportsystemets svaga Nato-punkter.

Att jag skriver om det här med att Nato-medlemskapet kräver enorma infrastruktursatsningar är att det här nu presenteras som nyheter. Det var inget som diskuterades inför Nato-ansökan.

Hur mycket kommer det att kosta? Hur mycket av den infrastruktursatsning som “vanligt folk” efterfrågar för att tågtrafiken ska fungera effektivt och pålitligt kommer att få stå tillbaka nu när Nato blir gökungen i boet som kommer att få förtur?

Rolf Waltersson

Lästips:

Jämtlandsvägar kan bli viktiga för Nato – men “håller inte måttet” – P4 Jämtland – Sveriges Radio 27 november 2023

Ekots lördagsintervju – Andreas Carlson (KD om Natos krav på svensk järnväg. 18 november 2023

“Järnvägen behöver rustas upp för Nato” – Svenska Dagbladet 2023-08-03. Debattartikel SJ:s vd Monica Lingegård

Nato blir gökungen som kastar ut de andra ungarna ur boet – Ska vi verkligen mata den här gökungen – eFOLKET 14 november 2023

Ännu ett tvivelaktigt sidbyte i politiken – eFOLKET 17 november 2022 (om försvarsminister Pål Jonson)

 

You May Also Like