Bilden som illustrerar uppropet i Flamman.

10 argument varför Sverige och Finland bör stå utanför Nato

“Sverige och Finland bör vägra gå med i Nato. I stället ska våra länder föra en fredspolitik i vårt närområde”, kan man läsa i ett upprop undertecknat av 72 svenska och finska medborgare med varierande kunskaper erfarenheter och bakgrund.

Bland de 10 argumenten kan nämnas:

“Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som för en självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och nedrustning”.

“Nato har under de senare decennierna fört krig i strid mot FN-stadgans våldsförbud, det viktigaste skyddet för småstater mot stormakters godtycke. Bombningen av Jugoslavien 1999 och av Libyen 2011 för att jaga bort landets ledare från makten är sådana exempel. Vi anser också att Sveriges och Finlands deltagande i kriget i Afghanistan var en katastrof som kunde förutses, något som det gäller att inte upprepa. Vi vill att våra länder står utanför Natos krig”.

“Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen…”

“Vi vill att Sverige och Finland målmedvetet vidtar förtroendeskapande åtgärder som minskar spänningen mellan stormakterna i vårt närområde. Med sådana åtgärder avser vi opartisk rapportering av alla sidors perspektiv och att avstå från att skapa fiendebilder…”.

“Krig och upprustning är i hög grad klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser. Genom att hålla sig utanför Nato kan våra länder bättre bidra till att avvärja hotet om ett ekologiskt sammanbrott och samtidigt bevara större frihet att använda våra tillgångar till fredsbyggande, folkhälsa och alla människors välfärd”.

Uppropet är undertecknat av bland andra:

  • Tord Björk, pensionerad medlem i Lärarförbundet, medgrundare till Nätverket Folk och Fred.
  • Per Gahrton, grön skribent.
  • KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan och Kristna fredsrörelsen.
  • Thage G Peterson, tidigare talman i riksdagen och statsråd i flera S-regeringar.
  • Risto Isomäki, författare.
  • Esko Seppänen, journalist och politiker
  • Katarina Moberg, journalist och aktiv i Svensk-jemenitiska vänskapsföreningen.
  • Ellie Cijvat, aktiv i Sverige för Flyktingamnesti.
  • Jens Holm, riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson (V).
  • Kemal Görgü, skådespelare, pedagog, ordförande för Artister för fred.

Vill ni läsa hela uppropet med samtliga 10 argument mot Nato-medlemskap i dess helhet, gå in på:

10 argument varför Sverige och Finland bör stå utanför Nato. Flamman 3 mars 2022.

Rolf Waltersson

Skulpturen Non Violence av Carl Fredrik Reutersvärd. Stockholm mellan Hötorget-Sergels torg. Foto: Rolf Waltersson.

You May Also Like