Foto: Laurie R B / Visualhunt.

Nato blir gökungen som kastar ut de andra ungarna ur boet – Ska vi verkligen mata den här Natogöken

Redan nu bedrivs omfattande militära transporter genom Sverige. Under rubriken; “Militära transporter genom Sverige till storövning i Norge” kan vi läsa:

Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och USA kommer att transportera både materiel och personal genom Sverige. Främst kommer transporterna att anlända till Sverige via Öresundsbron, men också via exempelvis hamnen i Umeå och flygplatsen i Luleå. (se text och bilder från Försvarsmakten)

Nu hävdar Försvaret genom en skrivelse till regeringen att Natomedlemskapet kräver stora satsningar på upprustning av det svenska väg- och järnvägsnätet åren 2024–2037. Detaljerna i skrivelsen är hemligstämplade.

“Vi kan inte ha en motorväg i Jämtland som ansluter till en grusväg i Norge”, säger Thomas Ekström, expert på militär logistik på Försvarshögskolan.

Men de största satsningarna Försvarsmakten kräver gäller “kapaciteten och det eftersatta underhållet av det svenska järnvägsnätet”.

Experten Thomas Ekström vid Försvarshögskolan utgår från att; “Försvarsmaktens behov kommer att väga tyngre vid kommande upprustningar av järnvägsnätet”. (se lästips Sveriges Radio)

Visst är det så att det finns stora brister i vårat järnvägsnät. Eftersatt underhåll, och inte minst uppsplittringen och privatiseringen, har orsakat stora problem när inte “den ena handen vet vad den andra gör”.

Därför kan den första tanken bli att det är bra att nu också Försvarsmakten kräver bättre järnvägsförbindelser.

Men Försvarsmakten krav lär inte sammanfalla med de krav “vanligt folk” har.

Jag tror inte Försvarsmakten bryr sig om hur många avgångar det går varje dag mellan Eskilstuna-Stockholm, och att tågen blir försenade på grund av signalfel, nedfallna ledningar och annat som strular till det för resenärerna.

Försvarsmakten kräver bland annat ökad kapacitet för de enormt tunga transporterna av stridsvagnar och andra tunga vapensystem. Och de transportvägar man kräver sammanfaller inte heller alltid med de civila järnvägstransporterna av passagerare och vanliga varutransporter.

Men som sagt, skrivelsen är delvis hemlig. Så vet vet inte exakt vad det är Försvarsmakten och Nato kräver.

Enligt Thomas Ekström krävs ökad kapacitet både i nord-sydlig riktning, öst-västlig riktning. Och bättre kapacitet mot Norge är en absolut nödvändighet.

En “flaskhals” som inte har nämnts i inslagen jag lyssnat på i Sveriges Radio eller de tidningar jag läst, är övergången till Finland. Haparanda-Torneå är den enda järnvägsförbindelsen mellan Sverige och Finland.

“Flaskhalsen” jag syftar på är att Sverige och Finland har olika spårbredd. Sverige har 1435 mm, vilket är normalspårbredden i Europa.

Finland har 1524 mm. För persontrafik är det inget oöverstigligt problem. Det är bara för passagerarna att kliva av tåget vid Haparanda, gå genom stationshuset, och kliva på tåget till Finland.

Men när det gäller godstransport krävs en omlastning av godset. Frågan är om Försvarsmakten och Nato nöjer sig med det? Och vid “ett skarpt läge”, ska man köra av en massa stridsvagnar från ett tåg och upp på ett annat? Om inte, vad händer då. Kommer Finland att tvingas bygga om sitt järnvägsnät till den europeiska normalspårbredden för att anpassa sig till Nato?

I en riksdagsmotion 22 november 2022 yrkade Ida Karkalainen (S) en förbättring, en länk, “mellan godsjärnvägarna i Sverige, Finland och Ryssland”:

“Trots regeringens ambitioner att koppla ihop järnvägsnäten i Norden har inte Trafikverket prioriterat frågan…”, skriver Ida Karkalainen. (se lästips)

Utskottet avslog hennes förslag. Kammarens beslut blev också Avslag.

Men nu när Försvarsmakten och Nato trycker på kanske det blir “annat ljud i skällan”.

Vad vi nu förmodligen kommer att se är en upprustning av det svenska väg- och järnvägsnätet. Men det blir i första hand en upprustning utifrån de krav Natomedlemskapet ställer. Vilket innebär att den upprustning och förbättring “vanligt folk” behöver, får stå tillbaka.

Hur mycket extra den här Nato-anpassningen kommer att kosta och i vilken utsträckning den civila upprustningen av järnvägen fördröjs lär bli en överraskning.

Nato blir en ännu en glupsk gökunge i den svenska “folkhemmet”.

Lästips:

Bild från Försvarsmakten.
Bild från Försvarsmakten.

Rolf Waltersson

You May Also Like