Bild: Gerd Altmann / Pixabay.

Mordet på Olof Palme – Vem var “toppchefen på SÄPO” med kodnamnet “R”?!

Den 22 april 1986 gjorde den Europa-ansvarige inom den sydafrikanska apartheidregimen, John Shearer Adam, en blixtvisit till Stockholm. Han anlände till Arlanda 12.00, och återvände med flyg 08.00 dagen därpå.

Sju veckor tidigare hade lönnmordet på Sveriges statsminister ägt rum.

Vad Adams besök handlade om har avslöjats genom att hansjälv berättat om det inför den sydafrikanska så kallade Sanningskommissionen (The Truth and Reconciliaton Commission, TRC). Anledningen var att Adam kontaktat TRC för att få amnesti för ett bombdåd riktat mot ANC:s kontor i London, 1982. Om detta berättas i en Aftonbladet-artikel 2001.

Den som som för TRC:s räkning förhörde Adam var den den svenske polisen Jan-Åke Kjellberg.

Via en kontakt i Sydafrika kom den svenske journalisten Anders Hasselbohm över det dokument som Kjellberg upprättat efter förhöret med Adam. Det visade sig att Adam inte bara talat om bombdådet, utan också om blixtbesöket i Stockholm 1986. Anders Hasselbohm skrev ett antal artiklar om detta i Aftonbladet 2001.

På journalisten, författaren och Palme-experten Gunnar Walls blogg finns nu en nyskriven artikel av Hasselbohm, där han redovisar starka indicier som pekar på att John Adam och hans chef, mordorganisatören Craig Williamsson, redan hösten 1985 kan ha planerat att mörda Palme i samband med att Olof och Lisbeth Palme efter segervalet besökte Kreta. Adam och Williamson var där.

Hasselbohm kommer också in på Adams blixtbesök:

2001 fick jag bud från en källa i Sydafrika om att jag i Amsterdam kunde få ta del av en omfattande dokumentation som den s k Sanningskommissionen inhämtat från kaptenen John Adam vid den sydafrikanska säkerhetspolisen då denne sökte amnesti för ett bombdåd i London 1982. Sanningskommissionen, The Truth and Reconciliation Commission (TRC),var ett domstolsliknande organ som bildades i Sydafrika efter avskaffandet av apartheidsystemet. Den leddes av ärkebiskop Desmond Tutu. Kommissionen hörde många personer, både offer och förövare, om brott mot mänskliga rättigheter.

John Adam sändes 1984 av den numera välkände Craig Williamson, utpekad som organisatör av mordet på Olof Palme, till Europa för spionuppdrag åt apartheidregimen.
Dokumenten jag studerade i Amsterdam visade sig vara en guldgruva. TRC hade lyckats lägga beslag på stora delar av John Adams material från spionverksamheten fram till att han och hustrun Patricia, också hon säkerhetspolis, 1987 återvände till Sydafrika. Där fanns reseräkningar, listor över deras ringda samtal och John Adams rapporter hem till Craig Williamson via olika täckföretag. Via bl a dolda mikrofoner inne på befrielserörelsen ANC:s huvudkontor i exil i London hade han t ex kunnat rapportera om vad som försiggått där.

Vissa extra känsliga rapporter från John Adam fanns dock inte med bland dokumenten. Det framgick att sådana sänts på särskilt sätt.
Dokumenten visade att John Adam den 22 april 1986, bara en dryg månad efter mordet på statsminister Olof Palme, hade rest till Stockholm. Hans reseräkning visade att han anlände till Arlanda klockan 12:00 den 11 april 1986 och att han flög tillbaka redan klockan 08:00 morgonen därpå.

Under besöket träffade han Jan, en svensk doktor värvad av Craig Williamson medan svensken arbetat i Sydafrika. Innehållet i vad Jan rapporterade till John Adam handlade främst om att utvecklingen i Sverige sedan Olof Palme mördats hade gått apartheidregimens väg.
John Adam skrev i sin rapport till Craig Williamson bl a följande:

Sedan Olof Palmes död har Mabuza (ANC:s Stockholmsrepresentant Lindiwe Mabuza. Min anmärkn.) varit mycket upprörd. Hon hade en mycket nära relation med den döde statsministern, något hon saknar med den nye statsministern (Ingvar Carlsson. Min anmärkn.).”

Den nye statsministern förefaller vara betydligt mindre radikal än Palme och är privat känd för att vara emot sanktioner mot Sydafrika.

Det har skett en märkbar nedgång av både det offentligas och medias stöd för ANC den senaste tiden.

Jans källa var bl a en kvinna med nära (s)-kontakter men som också t ex hade information om vad Isolera Sydafrika-kommittén, ISAK, hade för sig. Uppgifter Jan inhämtat kom även från en person i Adams rapport kallad ”R”, en toppchef på svenska Säpo.

Vad gäller kvinnan som Jan fick information ifrån kan vi utgå att hon hade en ställning som möjliggjorde insyn i det högre skiktet inom den socialdemokratiska hierarkin. Hon hade förmodligen också en befattning som innebar arbete med internationella frågor.

Hon behöver inte ha varit en falskspelande infiltratör. Uppgifterna till Jan kan hon ha lämnat i god tro. Jan, som var akademiker och forskare, hade tidigare varit verksam i Sydafrika, men att han hade band till apartheidregimen kan hon ju ha varit ovetande om.

Vad gäller den högt uppsatte säpochefen “R” förhåller det sig nog så att det är högst rimligt att anta att han visste vad gjorde.

Vem denne “R” vore det naturligtvis högintressant att veta.  Inte minst med tanke på det tips som Civilförsvarsförbundet generalsekreterare KG Bäck lämnade in till SÄPO direkt efter mordet, och som handlade om att bland de ansvariga för mordet på Olof Palme fanns ett sydafrikanskt mordkommando och en person med anknytning till SÄPO.

Värt att notera är ju också att tipset (som var inspelat på band, och vars källa var en en person med information innifrån brittiska MI-6)  försvann spårlöst på SÄPO.

Slående är också den ryktesspridning som spreds från SÄPO efter bombattentatet mot ANC:s kontor i Stockholm i september 1986. Ryktet gick ut på att det var ANC självt som sprängt sitt kontor, i syfte att få uppmärksamhet och sympatier.

Den som skulle kunna berätta om vem den högt uppsatte säpochefen var är förstås Jan. Men han vägrar tala om saken. Något han klargjorde så sent som häromdagen.

Med tanke på höga säpochefers inflytande på utredningen om mordet på Olof Palme måste röjandet av identiteten bakom kodnamnet “R” ses som något synnerligen angeläget.

Om viljan finns vore det en enkel sak för myndigheterna både i Sverige och Sydafrika att få fram sanningen och fastställa vem “R” var.

You May Also Like