Migrationsverket stänger 183 privatägda asylboenden

Den 18 januari så gick Migrationsverket ut med att under perioden februari till maj ska de direktupphandlade asylboendena över hela landet avvecklas. Det är 183 boenden över hela landet som blir drabbade och det rör sig om cirka 16 000 människor som kommer behöva flytta. Även boenden i Sörmland som upphandlats av privata aktörer är en del av denna avveckling och detta är enligt Migrationsverket på grund av att de vill skapa en stabil och långsiktigt boendesystem.

Migrationsverket omfattande flytt har delats in i etapper där de boende ska flyttas till nya boenden. De började redan under 2016 med flytten och enligt Kenneth Karlsson från Migrationsverket motsvarar varje etapp en tvåveckorsperiod. Det kommer då varje vecka vara över 1000 personer som behöver flytta ut från sina nuvarande boenden inom loppet av tre månader.

Informationsbrev gick ut till leverantörerna på måndagen den 16 januari. Migrationsverket går dock inte ut med någon information om de vederbörande på asylboendena har meddelats om flytten.

Linnéa Eriksson

För att Migrationsverket ska undvika att ha för många boenden, avvecklas därför just nu 183 boenden med cirka 23 000 boendeplatser. Boendena har upphandlats i direktupphandling 7 och 9. De som avvecklas först är den upphandling som genomfördes senast, det vill säga direktupphandling 9.

Enligt direktupphandling 9

Strängnäs (Brage Vandrarhem,Strängnäs), Flen (Solgården,Flen).

Sedan avvecklas dessa Enligt direktupphandling 7

Eskilstuna (Hostel Hållsta Eskilstuna), Gnesta (Solbacka Gnesta), Kungsör (Kung Karlsgården), Strängnäs (Hotell Flygeln Strängnäs), Strängnäs (Mälarblick Hotell Strängnäs).

Läs mer på Migrationsverket: Planering klar för att stänga 183 boenden och Avveckling av tillfälliga asylboenden.

You May Also Like