Nu på fredag ska 24-åriga Skutskärsbon Karem tvångsutvisas till Egypten där han inte varit på sju år. 

Tvångsutvisas på grund av långsam handläggning – riskerar döden

“Granska rutinerna och häv beslutet” kräver nationellt nätverk med stöd av 800 namnunderskrifter.

*****

Artikelförfattare:
EvaMärta Granqvist, medgrundare av nätverket ”NU ÄR DET NOG!”, och Marga Sandström, medlem i nätverket ”NU ÄR DET NOG!” och föreningen Världen i Värmland

Fredag den 18 november riskerar 24-åriga Skutskärsbon Karem tvångsutvisning till Egypten där han inte varit på sju år, och där han hotas med döden. Utvisningen är ett resultat av migrationsdomstolens långsamma handläggning, som gjorde att gymnasielagen inte längre kunde åberopas trots att alla kriterier varit uppfyllda.

Orimligt, tycker medlemmar i det nationella nätverket NU ÄR DET NOG! – som också oroar sig för vad regeringsskiftet kommer att innebära för asylsökande framöver.

I Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed sitter 24-årige Karem, färdigutbildad svetsare, inlåst sedan sju månader tillbaka i väntan på tvångsutvisning till Egypten. Detta till en kostnad på över 5000 kronor per dygn, det vill säga i dagsläget totalt uppåt en miljon svenska skattekronor.

Detta är galenskap, säger Marga Sandström, medlem i nätverket NU ÄR DET NOG! och som även företräder föreningen Världen i Värmland.

– Det är precis tvärtemot vad vi jobbar med i vår förening, säger hon. Vi vill lyfta personer från ett liv i utanförskap till att bli välintegrerade invånare och skattebetalare.

I Egypten väntar dödshot från släktingar som tagit avstånd från Karems homosexualitet. Dessutom väntar ett 15-årigt fängelsestraff på grund av “brott mot islam” enligt dokument som nätverket NU ÄR DET NOG! tagit del av. Nätverket arbetar sedan 2018 för en human svensk migrationspolitik och kräver bland annat permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, oavsett nationalitet.

– Många ensamkommande ungdomar råkar ut för liknande saker, säger Marga Sandström.

– Vi ser med oro på hur det till exempel fattas nya utvisningsbeslut till Afghanistan, trots att utvisningarna inte kan verkställas. Det finns ju ingen fungerande mottagande stat. Vi har många ungdomar i vårt nätverk som väntar på svar från Migrationsverket. Om de får avslag kan de inte fortsätta jobba och riskerar också att hamna i utanförskap.

Karem var en av många ensamkommande ungdomar, juridiskt sett barn, som sökte skydd i Sverige 2015. Då var han 17 år och såg en ljus framtid framför sig. Han gick i skolan och lärde sig svenska i det närmaste perfekt. Han var intresserad av matlagning och var redan en duktig frisör, men framför allt hade han planer på att bli tandläkare. Karem hade också turen att omfattas av gymnasielagen, där alla kriterier var uppfyllda.

– Jag sökte skydd i Sverige för jag visste att det är det bästa landet, som följer mänskliga rättigheter och har säkerhet och frihet, berättar Karem per mobil inifrån förvaret.

Karem omfattades av den så kallade “nya gymnasielagen”. I enlighet med kraven inledde han studier på gymnasienivå hösten 2018, för att bli svetsare till att börja med.

– Det är en yrke där man får jobb direkt, säger han.

Men handläggningen av hans ansökan om uppehållstillstånd dröjde. Först efter ett och ett halvt år, i januari 2020, var det dags för muntlig förhandling i migrationsdomstolen i Stockholm – mindre än en vecka efter avslutade gymnasiestudier.

Flyktskälen avslogs med vanliga standardfraser från både Migrationsverket och migrationsdomstolen”, det skriver EvaMärta Granqvist, boende i Hörby och medgrundare till nätverket “NU ÄR DET NOG!” i en digital namninsamling som pågår i detta nu. “Karems berättelse var ‘vag och detaljfattig'”.

Det andra alternativet, uppehållstillstånd via gymnasielagen, avslogs också av migrationsdomstolen. Karem hade hunnit avsluta sina studier innan hans ärende behandlades. Sedan några dagar tillbaka fanns det inte längre några pågående studier att beakta  – en omständighet som Karem själv inte kunnat råda över, utan en följd av att domstolen inte handlagt ärendet i tid.

Karolina Schultz Danielsson i Uppsala är orolig för att situationen för skyddsbehövande nu förvärras ytterligare.

–  Jag har liksom Karem litat på att Sverige är ett rättssäkert land, men efter 2015 har det gått stadigt utförs inom asylrätten. Med den nya regeringen pekar allt mot att det blir etter värre. Vill vi ha det så? undrar hon.

I den namninsamling som under de senaste dagarna samlat nästan 800 underskrifter framhålls betydelsen av att rättssäkerheten i de svenska asylprocesserna upprätthålls.

Namninsamlingens syfte beskrivs så här:

Ärenden som handlar om människors liv och död ska inte avgöras av långsamma handläggningstider. Vi vänder oss därför till både JO, JK och till justitieminister Gunnar Strömmer och kräver att rutinerna granskas och att utvisningsbeslutet omprövas.

Namninsamlingen: https://www.mittskifte.org/petitions/karem-tvangsutvisas-efter-sju-ar-pa-grund-av-langsam-handlaggning-omprova-beslutet

Nätverket NU ÄR DET NOG! https://www.facebook.com/groups/1943991532572947

You May Also Like