Lisa Friberg (S), ordförande i Jämställdhetsberedningen, delar ut Jämställdhetspriset till Carolina Jozic… (Foto: Eskilstuna Kommmun)

Carolina Jozic får Eskilstuna Kommuns Jämställdhetspris

För sitt arbete och engagemang som bidrar till ökad hälsa för kvinnor, både i och utanför Eskilstuna, tilldelas fysioterapeuten Carolina Jozic Eskilstuna Kommuns Jämställdhetspris 2023. Årets Hedersomnämnande tilldelas Tina Persson, skolchef för förskolan inom Eskilstuna Kommun.

Carolina Jozic är fysioterapeut och utmärker sig genom att göra en viktig insats som bidrar till att göra Eskilstuna till en mer jämställd kommun ur ett hälsoperspektiv. Genom sina sociala medier delar hon med sig av sin kunskap, reder ut fakta och slår hål på myter. Bjussigt, enkelt och pedagogiskt informerar hon om till exempel bäcken, bäckenbotten, träning under och efter graviditet samt endometrios.

– Att ha blivit tilldelad jämställdhetspriset är verkligen en ära och ett vackert kvitto på att det jag gör i mitt arbete är viktigt på så många plan. Inte bara för mina patienter, utan för hela synen på fysioterapeutens roll inom kvinnohälsan. Innan jag nischade mig mot graviditet, bäckenbotten, postpartum och kvinnohälsa fanns inte det här omhändertagandet att få i Eskilstuna trots att så många lever med besvär. Jag är stolt över att jag varit med och kämpat för en förändring och är väldigt glad över att få det här fina priset som uppmärksammar allt jag gör, säger Carolina Jozic.

”Viktigt komplement till vården”

– Prispengarna kommer att investeras i min digitala träningsapp ”Mammaträning” för att se till att fler gravida och mammor får all kunskap och vägledning som de har rätt till, oavsett var i landet de bor. Appen lanserades 2022 och är ett viktigt komplement till vården, just eftersom det inte finns kvinnohälsafysioterapeuter överallt i landet, berättar Carolina Jozic. (Foto: Eskilstuna Kommun)

Årets Hedersomnämnande

Hedersomnämnandet 2023 tilldelas Tina Persson, skolchef för förskolan på Eskilstuna Kommun. Genom att ha jämställdhetsperspektivet med i det dagliga arbetet är Tina en chef vars ledarskap genomsyras av jämställdhet. Chefer inom Eskilstuna Kommun ansvarar för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter, och Tina utmärker sig särskilt inom detta, står det att läsa i ett pressmeddelande från Kommunen.

Tina Persson

– Hedersomnämnandet synliggör det arbete vi gör tillsammans inom förskolan här i Eskilstuna. Vi arbetar aktivt för att skapa ett jämställt samhälle, och Hedersomnämnandet blir en bekräftelse på vårt arbete inom förskolan. Att våga tänka nytt, att inte alltid göra som vi har gjort tidigare. Att vi visar våra barn att våga och att vara en förebild för allas lika värde, säger Tina Persson, skolchef för förskolan på Eskilstuna Kommun.

Lisa Friberg (S), ordförande i Jämställdhetsberedningen, delar ut Hedersomnämnandet till Tina Persson, skolchef för förskolan inom Eskilstuna Kommun… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Därför delas priserna ut

Eskilstuna Kommun delar varje år sedan 2007 ut ett jämställdhetspris. Priset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Prissumman är på 10.000 kronor. Kommunen delar också årligen ut ett hedersomnämnande. Det går till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att öka jämställdheten i Eskilstuna Kommuns verksamheter, inklusive de kommunägda bolagen. Nomineringstiden pågick till och med den 15 oktober, och allmänheten har kunnat nominera via Kommunens hemsida. Juryn utgörs av Eskilstuna Kommuns Jämställdhetsberedning.

You May Also Like