Några av medierna USA finansierar i sitt korståg mot Kuba

Kubas rätt till försvar mot den kapitalistiska stormaktens aggression

Kuba inför begränsningar för användning av Internet. Det uppmärksammas och fördöms i medierna. Vad handlar det om?

Kuba inför liknande lagar som andra länder mot fake-news, förtal, trakasserier, rasism, homofobi och uppmaningar till våld på sociala medier.

  • Sedan 2017 har Tyskland lagar mot uppmaningar till våld, hat, smutskastning på nätet. ”Yttrandefriheten tar slut när det handlar om att sprida hat eller såra andra människors värdighet” Angela Merkel
  • Sedan 2018 har Frankrike lagar som begränsar utrymmet på Internet.
  • EU har en aktionsplan mot fake-news
  • Storbritannien har lagar mot inlägg på Internet som skadar landet.
  • Brasilien och Argentina hör också till de länder som begränsar yttrandefriheten på nätet.
  • USA har en hel myndighet som arbetar med förtal och fake-news. Och de som skadar USA:s intressen straffas hårt. Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning är kanske de mest kända namnen. Det finns många fler.
  • Twitter, Google, Facebook etc. förbehåller sig rätten att bestämma vad som tillåts och vad som censureras på deras plattformar. Censuren har drabbat kubanska sidor och politiker, sidor som förespråkar palestiniernas rättigheter och många andra. Samtidigt har uppmaningar till våld och mord släppts igenom.
USA:s militär bekämpar Kuba på nätet. Här cyberkommandot mot Kuba.

Men när Kuba inför liknande lagar som andra länder, då blir det ett ramaskri. De nya bestämmelserna får exempelvis SvT att skriva att “Kubaner förbjuds kritisera på nätet”.

I motsats till andra länder är Kuba dessutom utsatt för ett massivt mediekrig, inte minst via Internet och sociala medier. Det sker med hackerattacker, USA som spärrar sidor och konton, skapar falska konton och fake-news. Nyligen rapporterade tidskriften Newsweek att Pentagon har 60 000 personer och en budget på 900 miljoner dollar om året för ”signature reduction”. Det innebär att skapa falska identiteter t.ex. på nätet eller dölja spåren efter den som hackar sig in i främmande datorer. Vi har tidigare på hemsidan skrivit om att Pentagon är världens största medieföretag.

Så här kan det ske ut på skärmen när man försöker nå en sida som USA blockerar.

Under 2:a världskriget införde Sverige censur och transportförbud för “misshagliga” artiklar och tidningar, trots att Sverige inte var attackerat.  Så här kan det ske ut på skärmen när man försöker nå en sida som USA blockerar

Protesterna 11 juli initierades och organiserades via nätet. (Mer om det finns att läsa på Svensk-Kubanskas hemsida i nyhetsbevakningen). USA har inrättat ett särskilt militärt “Cyberkommando” som enbart arbetar mot Kuba. Ön har världens mäktigaste land några futtiga mil bort, ett land som sedan länge intensivt arbetar för att störta Kubas regering. USA:s militär har sedan länge slagit fast att nätet är ett slagfält där moderna krig utspelar sig. Har Kuba ingen rätt att försvara sig?

Exempel på meddelande på nätet: “Till unga entreprenörer: 1 000 dollar för att sätta eld på en polisbil; 2 000 dollar för att sätta eld på en lastbil från förtryckarna; 5 000 dollar för mordbrand på en valutabutik. Skicka video på det privat”

En kubansk kommentar på Facebook:

Om det stör dig att Kuba inför bestämmelser mot fake-news, förtal, rasism, homofobi, trakasserier, förolämpningar och uppmaningar till våld på sociala medier så är det uppenbarligen för att du är en av dem som ligger bakom eller stöder det.

Några av alla de medier som USA finansierar i sitt korståg mot Kuba.

En annan kubansk kommentar:

Godkännandet för nya regler vad gäller telekommunikationer, nödvändiga för att skydda vårt land och oss alla, är ett beslut som strider mot USA:s och dess lakejers intressen.

USA driver en tvådelad politik vad gäller IT och telekommunikationer, inte bara mot Kuba utan mot världen. De talar mycket om yttrandefrihet men de tror inte alls på den. USA ser Internet som ännu ett vapen för att attackera oss, för att framkalla destabilisering. Deras politik har inget att göra med att ge oss tillgång till information. Tvärtom så handlar det om att utnyttja IT som ett vapen mot Kuba. Därför blev det ett protester i USA och Västvärlden när Kuba tillfälligt stängde ner Internet i samband med oroligheterna 11 juli för att hindra koordination och planering av våldsaktioner. Däremot har vi inte hört några protester mot att Internet stängde ner kubanska nyhetssajter som Cubadebate, olika myndigheter och institutioner. Eller att USA blockerar en mängd sidor och funktioner för kubanska användare, typ Zoom och många av Googles appar. Eller att personer som stöder regeringen fick sina Twitterkonton nersläckta. Eller att FB, Twitter etc. inte stoppade uppmaningar till våld och mord, utan lät det passera trots att det strider mot deras regler. Eller att Kuba översvämmades med meddelanden från falska konton, datagenererade konton och fake-news.

Lagen är nödvändig då vi måste skydda och försvara vår cyberrymd och erbjuda ett Internet där det råder trygghet, sanning och etik för vårt folk och där alla känner att de och deras familjer är skyddade.

Våra motståndare gillar det inte utan blir förbannade när vi försvarar oss.

Läs också på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida artikeln: De snälla människorna som ska skänka Kuba internet.

Artikeln ovan är baserad på Cubainformacion 210818

Decreto Ley 35 en Cuba: freno a discursos de odio, difamación y violencia en Internet

Översättning och redigering: Zoltan Tiroler

Artikeln har tidigare 23/8 varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like