Foto: GCCA+Mundo Latino Cuba.

Kubas kust: 4 800 kilometer som kräver försvar mot klimatförändringens verkningar

Kuba har fler än 4 000 öar i sin skärgård. Landet hyser ett av världens största korallrev.

Fler känner till de 150 km som är avståndet mellan Kuba och Florida. Men du kanske inte vet att Kubas kustlinje är nära 5 000 km och att det har fler än 4 000 öar. Och att det har ett av världens största korallrev.

Den kubanska arkipelagen kan skryta med en magnifik biologisk mångfald. Det är hem för olika fiskarter liksom en rad utrotningshotade djur som flyttar, som havssköldpaddor. En kombination av få nybyggnadsprojekt vid kusterna, låg användning av gödningsmedel, hård kontroll av kommersiellt fiske, skapandet av skyddade områden och ett litet ekologiskt fotavtryck innebär att Kubas kuster är mycket renare än andra i regionen och att Kuba är ett Mecka för dykare och snorklare.

Foto: GCCA+Mundo Latino Cuba.

Under de senaste årtiondena har många intressenter, som det Kubanska Centret för Ekonära Kuster, övervakat och skyddat dessa områden genom att tillämpa integrerade styrningsmetoder som stöder såväl miljön som lokalsamhällen.

Ministeriet för Vetenskap, Teknologi och Miljö har prioriterat forskning av korallreven. Men resursbrist är en ständig utmaning. Dessutom har en kombination av klimatförändringar, föroreningar, överfiske och sedimentering har bidragit till försämring av delar av korallreven. Trots dessa fortlöpande utmaningar har skydd av kusterna prioriterats av kubanska institutioner och i internationellt samarbete.

I februari 2020 ställde EU, genom Global Alliance for Climate Change, upp med en fond på 4 miljoner dollar för ett program kallad ”Kustnära motståndskraft” genom naturliga lösningar för anpassning till klimatförändringar. Programmet leds av kubanska myndigheter och implementeras av FN:s Utvecklingsprogram, UNDP. Det syftar till att stärka de sårbara kustsamhällenas motståndskraft mot klimatförändringar. Ett av sätten att göra det på är att restaurera ekosystemen i mangroven.

Foto: GCCA+Mundo Latino Cuba.

Höjda havsnivåer och orkaner gör att fler kustsamhällen löper risk för förorening av vattnet och nedbrytning av kusten. Det är alarmerande att 119 bosättningar vid kusten har identifierats som i stor risk för klimatförändringar. 21 av dem förutses ha försvunnit fram till 2100.

Programmet har en kort video på YouTube som visar intervjuer med olika kubanska vetenskapsmän. En av dem säger:

Det här projektet är viktigt då det stöder alla de uppgifter vi har utvecklat: vi kommer att fortsätta att stärka och implementera åtgärder för att minska riskerna i hela landet.

Sedan 2017 har Kuba antagit en integrerad nationell plan för att minska effekterna av klimatförändringar, kallad Uppdrag Liv (“Tarea Vida”). Programmet specificerar ökande investeringar på kort (till 2020), medellång (till 2030), lång (till 2050) och mycket lång sikt (till 2100).

Antagandet av strategier för motståndskraft mot klimatförändringar, inklusive bevarande av kusterna, kommer inte bara att skydda liv, bosättningar och mark i kustsamhällen, utan också deras källor till arbete och inkomst. Industrier som fiske, jordbruk och turism är alla utsatta för klimatchocker.

Under det senaste året, med verkningarna av Covid-19 pandemin, har Kuba drabbats av livsmedelskris och en krympande ekonomi. En återhämtning efter Covid kräver en integrerad politik som inte bara tar hänsyn till klimatförändringar men också strategier för att skydda människornas levebröd.

StartupCuba 210303

The Cuban Coast: 3,000 Miles of Climate Change Mitigation

Översättning: Zoltan Tiroler

Artikeln har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

You May Also Like