KU kallar in riksrevisor på nytt

Riksrevisor Margareta Åberg kallas till Riksdagens Konstitutionsutskott för ytterligare utfrågning. Det är de senaste turerna kring granskningen av Statens servicecenter som står i fokus.

Dagens Nyheters avslöjanden kring denna granskning ledde ju helt nyligen till att riksrevisorn Ulf Bengtsson följde sin kollega Susanne Ackums exempel och avgick.

Åberg, den enda återstående i trion kallas nu till KU på nytt.

– Vi vill att hon ska redovisa sin bild av händelseförloppet kring granskningen, och Ulf Bengtssons och hennes eget agerande, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (m) till DN.

Norlén säger också att det förhållandet att riksrevisionen hyrt in en PR-byrå är förvånande, och att man ämnar ta upp den frågan också.

Den socialdemokratiske utskottsledamoten från Eskilstuna Hans Ekström understryker enligt DN att man nu vill ”få upp alla kort på bordet”.

Från vänsterhåll har hård kritik riktats mot vad man uppfattat som de tre revisorernas nyliberala agenda och åsidosättande av sund och opartisk praxis.

You May Also Like