KU kallar in riksrevisor på nytt

Riksrevisor Margareta Åberg kallas till Riksdagens Konstitutionsutskott för ytterligare utfrågning. Det är de senaste turerna kring granskningen av Statens servicecenter som står i fokus.

Dagens Nyheters avslöjanden kring denna granskning ledde ju helt nyligen till att riksrevisorn Ulf Bengtsson följde sin kollega Susanne Ackums exempel och avgick...

Läs mer

Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den?

Kulturradikalism eller anpassning?

Fredagen den 26 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den? – kulturradikalism eller anpassning?” med Kjersti Bosdotter i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna...

Läs mer