Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling KU-anmäler tre socialdemokratiska ministrar.

Vänsterpartiet KU-anmäler tre S-ministrar

Vänsterpartiet har genom sin utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling anmält tre socialdemokratiska ministrar till Konstitutionsutskottet.
De tre ministrarna är, utrikesminister Ann Linde, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

KU-anmälan gäller Sveriges vapenexport till Turkiet. Håkan Svenneling menar att de tre ministrarna på olika sätt försökt mörka och förminska den svenska vapenexporten till Turkiet, och att man därmed försökt vilseleda allmänheten.

Den svenska vapenexporten till Turkiet var tidigare ganska blygsam. 2014 var vapenexporten värd 0,5 miljoner. Därefter har den ökat kraftigt för att 2018 uppgå till 300 miljoner. Enligt ISP (Inspektionen för strategiska produkter) rörde sig exporten 2018 på 300 miljoner kronor bara om kategorin “övrigt krigsmateriel”

Dessa vapen har Turkiet haft användning för, senast i samband med den folkrättsstridiga invasionen av norra Syrien.

Enligt de nu anmälda ministrarna har den svenska exporten huvudsakligen rört sig om “övrigt krigsmaterial”. Enligt utrikesminister Anna Lind har exporten till Turkiet mest bestått av “brandfiltar och första-hjälpen-lådor” enligt en intervju i Dagens Nyheter.

Det är svepskäl som Håkan Svenneling inte alls tror på. Han menar att de tre S-ministrarna “har gått över gränsen och försökt förminska betydelsen av Sveriges export av krigsmateriel. Man har därmed gett en felaktig bild av exporten till Turkiet i dess roll som krigförande land”, säger Håkan Svenneling till Dagens Opinion.

Han är också kritisk till försöken att dela in vapenexporten i olika kategorier – “krigsmateriel för strid” och “övrigt krigsmateriel”. Och han menar att begreppet “övrigt krigsmateriel” är ett försök att förminska betydelsen av viss vapenexport.

Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds, säger att det är svårt att få fram exakt vad det är för vapen som säljs till Turkiet på grund av sekretess. Men i ett uttalande från Svenska Freds med rubriken “SVENSKA FREDS OM VAPENEXPORTEN TILL TURKIET” skriver man följande:

Det stämmer som ministern säger (Ann Linde. Min anmärkning) att vi inte kan veta exakt vilken krigsmateriel det handlar om på grund av den omfattande sekretessen. De tre senaste åren vet vi dock att den export som skett är inom kategorierna: sprängmedel (ML8) “elektronik” (ML11), pansarplåt (ML13) och “teknik” ML22). Under de här åren har också tillstånd godkänts för export av kemiska ämnen (ML7), sikten/eldlednings/varningsutrustning (ML5), programvara (ML21), simulator för utbildning (ML14) och annan militär utrustning (ML17).

Det kanske är en “strid om påvens skägg” huruvida detta ska klassas som “krigsmateriel för strid” eller “övrigt krigsmateriel”.
Det ska erkännas att min kompetens beträffande krigskonst är ganska begränsad. Men så långt jag kan förstå så förefaller det vara sånt man har användning för om man ska kriga.

I en debattartikel i Aftonbladet 15 Oktober 2019 skriver Håkan Svenneling:

Jag skickar en brandfilt till Ann Linde för att påminna henne om att krigets grymheter kan inte täckas över och döljas. För att påminna om att Sverige har ett ansvar att omgående sluta bidra till Turkiets militära övertag. Vi måste ta vår del av ansvaret för att väcks Erdogan ur hans kejsardrömmar om att skapa ett nytt ottomanskt rike.

Till sist vill jag citera några rader ur en debattartikel i tidningen ETC 15 Oktober 2019:

Man kan undra vart staken inom svensk utrikespolitik tagit vägen. Vi vägrar signera konventioner om kärnvapenförbud, stöttar statskupper i Latinamerika dirigerade från Washington, och har numera blivit NATO:s spelpjäs….Sverige har genom fortsatt export av vapen till Turkiet passivt tagit ställning för detta förtryck. Vi som land har en stor makt genom vår utrikespolitik som kan vara en fredsfrämjande kraft världen över. Men denna titel erhåller vi inte idag. Genom att exportera vapen till Turkiet sponsrar vi dessa ockupationer, denna massaker av civila på traven. Därför kräver SSU Kungsholmen att regelverket omedelbart ändras så att samtlig vapenexport till Turkiet stoppas, samt att regeringen gör allt i sin makt för att slå vakt om Rojavas självständighet.

–Martina Hedrenius, Lovisa Petterson, Jacob Nilsson. SSU Kungsholmen.

Rolf Waltersson

You May Also Like