Skärmklipp från granskningsrapport av riksrevisionen.

Hur trovärdig är Finansinspektionens granskning av finansmarknaden?

Personer från finansmarknaden går till Finansinspektionen för att granska finansmarknaden och går sedan tillbaka till finansmarknaden. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Finansinspektionen ger tillstånd till och utövar tillsyn över finansmarknadens aktörer. Dessutom utfärdar myndigheten regler för finansmarknaden. För att klara dessa uppdrag behöver Finansinspektionen stå helt fri från otillbörlig påverkan.

Riksrevisionen har granskat hur Finansinspektionen arbetar för att motverka risken för intressekonflikter, som till exempel kan leda till att anställda främjar sina egna intressen eller är så präglade av sektorns värderingar att de har svårt att vara opartiska i sin myndighetsutövning.

Granskningen visar att Finansinspektionen har ett omfattande personalutbyte med finansbranschen. Var tredje chef har rekryterats därifrån och två av tre går dit när de slutar på Finansinspektionen. Hälften av handläggarna inom kärnverksamheten har rekryterats direkt från företag inom finansbranschen, och närmare 70 procent har någon gång arbetat där.

Nättidningen ETC lyfter särskilt fram ett exempel som visar hur trovärdigheten hos Finansinspektionen kan ifrågasättas.

Martin Noréus, var chef för banktillsynen på Finansinspektionen. Hösten 2019 rekryterades han till ett toppjobb hos Handelsbanken. Samma bank som han var ansvarig för att granska. Från datumet då rekryteringsprocessen inleddes fram till att han skrev på för banken avslutade Finansinspektionen fyra undersökningar mot Handelsbanken. På det nya jobbet belönades Martin Noréus med fördubblad lön.

Kritiken från Riksrevisionen är bara en i raden från många som ifrågasatt Finansinspektionens trovärdighet. Myndighetens uppdrag att utreda penningtvättshärvorna i Swedbank och SEB landande i noll och intet då man underlät att på något sätt banna bankerna. Det hade kunnat gjorts genom anmärkning, varning eller böter. Efter det sade flera medarbetare på Finansinspektionen upp sig i protest.

I november 2019 presenterade Finansinspektionens egna revisorer en rapport som gav underbetyg till myndighetens avdelning för penningtvätt.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like