Bild från boktoppen.se

Kortpresentation: Susanna Alakoski

Susanna Alakoski föddes 1962 i Vasa i Finland, men växte upp i Ystad. Hon är socionom och sedan 2015 hedersdoktor vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö. Hon har också arbetat för Vänsterpartiet. Idag är hon en av Sveriges mest framträdande arbetareförfattare. Hon fick sitt litterära genombrott år 2006 med romanen Svinalängorna, som sedan blev både teater och en film regisserad av Pernilla August. Svinalängorna tilldelades 2006 år Augustpriset.

Därefter har Susanna Alakoski skrivit några uppmärksammade romaner och essäer med titlar som Håpas du trifs bra i fengelset , Oktober i Fattigsverige samt April i Anhörigsverige. Som titlarna antyder på hennes böcker så skriver hon ofta och mycket om kvinnor från arbetarklassen. Susanna Alakoski anses av många gå i Moa Martinsons fotspår.

Susanna Alakoski. Bild från arbetarlitteratur.com

Hennes senaste romanbygge som bär titeln Bomullsängeln, och kom ut 2019 på förlaget Natur och Kultur. Bomullsängeln är den första romanen i en kommande romansvit. Ämnet är arbetarkvinnor i Norden, framförallt i Finland och Sverige.

Bomullsängeln tar sin början i norra Finland i slutet av 1700 – talet . Det var då när Sverige och Finland var ett gemensamt land. Romanen följer flera generationer av kvinnor med namn som Brita, Katharina Barbara och Sanna-Täti. Läsaren får följa dessa kvinnors vardag som till att börja med är ett slit året runt på de små jordbruken långt däruppe i norra Finland för att sedan utmynna i hur kvinnorna bryter sig loss från den patriarkaliskt hårt styrda tillvaron och så småningom bli anställda vid en bomullsfabrik i Vasa.

Men det är inte bara om kvinnors historia  romanens 400 sidor berättar om, utan även den politiska utvecklingen i vårt östra grannland. Från Finlands övergång från att ha varit en del av det svenska riket till att bli ett storhertigdöme inom det tsar-ryska imperiet, över inbördeskriget 1918, mellankrigstiden och till andra världskrigets tvära kast.

Man får som läsare en grundkurs i kvinno- och klasshistoria. Det är ett gediget och ambitiöst researcharbete som Susanna Alakoski lagt ner. Hon har grävt djupt i flera olika arkiv och museers samlingar, bland annat Österbottens Museum och Vasa Arbetarmuseum. Hon har även besökt de gamla fabrikslokalerna på Brändö i Vasa där bomullsfabriken en gång låg.

Bomullsängeln är som sagt den första delen av flera,  som ska handla om arbetarklassens kvinnor i Norden. .Det är med spänning och förväntan vi ser fram emot fortsättningen.

Kjell Andersson

You May Also Like