En dag om Arbetarlitteratur på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

Platsen är Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek beläget strax bredvid Tågstationen i Flemingsberg söder om Stockholm. Här samlades ett sextiotal medlemmar från ett tiotal olika litterära sällskap under rubriken En dag om Arbetarlitteratur. Syftet med den här dagens aktiviteter var att diskutera Arbetarlitteraturens ställning i dagens och morgondagens samhälle. Inledningstalare var den nyvalde ordföranden i Föreningen Arbetarskrivare poeten tillika kallskänkan Jenny Wrangborg. Föreningen Arbetarskrivare var alltså även de inbjudna till den här konferensen. Jenny Wrangborg började med att läsa några av sina dikter från en av sina diktsamlingar som ofta handlar om hur det är att arbeta på stressiga arbetsplatser och ha obekväm arbetstid, samt dessutom låg lön. Jenny Wrangborg betonade också i sitt inledningstal att det är viktigt att läsa romaner av olika arbetarförfatttare som tex Karl Östman, Gunnar Kieri och Sara Lidman som i sina böcker tog upp ämnen som bla solidaritet och empati människor emellan som stark motvikt mot den nu framväxande högerpopulismen i Europa och den nyligen tillträdde reaktionära nyvalde presidenten i USA.

När man läser romaner av tex Per Anders Fogelström, Gunnar Kieri eller Karl Östman får man nya breda perspektiv på livet och människorna vilket bidrar till en djup förståelse för människor som lever under svåra omständigheter konstaterade Jenny Wrangborg bland annat i sitt inledningstal. Senare under dagen presenterades ännu ett nytt litterärt sällskap som bär namnet efter den sedan ett år tillbaka avlidne författaren Ove Allansson som för övrigt har presenterats under hösten i eFolket under rubriken Arbetarlitteratur.

Tilläggas kan då att det finns cirka 160 olika litterära sällsskap. De allra flesta bär namn efter avlidna författare ,men det finns även ett antal litterära sällskap som bär namnen efter nutida levande verksammma författare. En av dessa är Gunnar Kieri. Han växte upp i Tornedalen i Norrbotten och har nyligen kommit ut med en ny roman som har titeln Hemlängtan. Gunnar Kieri har även gett ut sin mycket omskrivna svit, tre romaner, som handlar om Norrbottens historia. Den första i den romansviten har tireln Pil med järnskodd spets. Den nytryckta romansviten bär namnet Knektens öga. Under den här dagen på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek presenterades sedan de inbjudna litterära sällskapen vilka alltså var följande, förutom de ovan nyss nämnda även Birger Norman, Emil Haglund och Jan Fridegård. Vill man läsa mer om dessa litterära sällskap så kan man titta i tidningen. Den tidningen ges ut fyra gånger varje år. I den finns information om de olika sällskapens olika aktiviteter samt större och mindre reportage om avlidna författtare.

Text & Foto: Kjell Andersson

You May Also Like