Konflikt inom SD

Kvällstidningen Expressen har avslöjat en långdragen konflikt inom Sverigedemokraterna. Konflikten kan lokaliseras och avgränsas till två partiföreträdare i Sörmland, Adam Marttinen och Stefan Jacobsson.

Både Jacobsson och Marttinen, som nyligen tagit över Kent Ekeroths roll som Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, har sin bakgrund i Sörmland. När konflikten blåste igång 2014, var Marttinen gruppledare för SD i Sörmlands landsting och Jacobsson var verksam som riksdagsombudsman.

De två politikerna ska ha strävat mot samma mål – vilket var att få sin motpart avsatt. Som hjälpmedel har båda inför partitoppen använt sig av ryktesspridning om den andre. Jacobssons anklagelser riktade mot Marttinen har gått ut på att ”han inte arbetar för pengarna”, att han ”skapar missnöje inom gruppen” och att han  ”missbrukar sin förtroenderoll”. Marttinens motattack har handlat om att Jacobssons skulle ha haft ett ”tvivelaktigt förflutet”.

You May Also Like