Bebådelsen: Leonardo da Vinci.

Härstammar vi från aporna eller Gud – vem fan ska man tro på

Det har blivit en väldig uppståndelse kring Julia Kronlid (SD) som nu blivit vald till riksdagens andre vice talman. Kritiken gäller främst att hon varit abortmotståndare. En kritik hon bemöter med att hon ändrat åsikt och numera ställer sig bakom den abortlag vi nu har i Sverige.

Inget konstigt i det kan jag tycka. Det är många som ändrar åsikter i allahanda frågor av olika anledningar. Ibland ärligt menat. Ibland kanske av opportunistiska skäl, att det är lindrigare att flyta med strömmen än att simma emot.

Jag tycket alltså att kritikerna skjuter över målet i just den här frågan. Däremot finns det en annan invändning mot Julia Kronlid som kritikerna bara snuddat vid. Det gäller hennes ifrågasättande av evolutionsteorin. Indirekt förnekar hon evolutionsteorin när hon säger:

Jag accepterar inte evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna. Man kan ifrågasätta det vetenskapliga i det eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden”.

På frågan om skapelseberättelsen då Gud skapade människan för 6 000 år sedan svarar hon:

Jag vill inte gå in på detaljfrågor om tidsaspekter. Men jag tycker inte att man måste tolka Bibelns skapelseberättelse så att en dag måste motsvara exakt en dag”.

Julia Kronlids tvivel på vetenskapen innebär att hon kräver att “skolan ska presentera evolutionsteorin som en teori bland andra” – alltså att bibelns skapelseberättelse också ska ses som likvärdig teori om hur allting började.

Julia Kronlid är inte ensam om att tro att människan skapades av Gud för 6 000 år sedan i ställer för att vi härstammar från aporna för cirka 300 000 år tillbaka.

Men lite svårt måste ändå dessa evolutionsförnekare ha när man ska förklara hur det hela gick till när Gud skapade allting för bara 6 000 år sedan. Varifrån kommer då alla dessa fynd som man vetenskapligt kan datera till hundratusentals år tillbaka. Ja till och med ännu längre.

Alla fossiler av djur och växter. Och fossil av människokäke som kan dateras som 177 000 — 194 000 år gammalt. Och att man kan titta ut i rymden och se flera miljarder år tillbaka i tiden?

Men som sagt, det finns religiösa faktaresistenta fanatiker som tolkar bibeln bokstavligen.

Riktigt intressant blir det när Julia Kronlid hävdar jungfrufödseln och att Maria var oskuld när hon födde Jesus.

Det står ju i skriften:

“Ängeln (ängeln Gabriel. Min kommentar) kom till henne och sade: ‘Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.’ Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: ‘Var inte rädd Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son…’ Då sade Maria till ängeln: ‘Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man’. Ängeln svarade henne: ‘Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig…’” .

Så gick det alltså till. Jungfru Maria var oskuld, hon hade aldrig legat med någon man, när hon födde Jesus.

Nu finns det religiösa ledare som “förklarar” att detta under, denna jungfrufödsel, inte ska tolkas bokstavligt. Förre ärkebiskopen KG Hammar har sagt att “det ska inte tolkas biologiskt utan teologiskt”. Även förre ärkebiskopen Antje Jackelén har sagt något liknande.

Men detta kan inte Julia Kronlid acceptera:

“Kyrkan verkar ha problem med vad den tror på. Nya ärkebiskopen (Antje Jackelén. Min anmärkning) är otydlig med om hon tror på jungfrufödsel eller inte…. Jungfrufödseln är central i kristendomen. Antingen så står man för de centrala trossatserna i kristendomen, eller så får man bekänna sig till en annan religion. Det är magstarkt att ifrågasätta detta som biskop…”

Julia Kronlid tycker också det är rätt att kungen inte har religionsfrihet:

“Att kungen inte har religionsfrihet ser jag som ganska naturligt med tanke på vårt kristna kulturarv, så det har jag ingenting emot. Jag försvarar monarkin och den ordning vi har nu…”

Summan av kardemumman – Vi har nu en andre vice talman i riksdagen som inte bara ifrågasätter, eller till och med förnekar, evolutionsteorin och att bibelns skapelseberättelse är “minst lika trovärdig”.
Hon tror också på jungfrufödsel och att det är som att “svära i kyrkan” om man inte tror att jungfru Maria var oskuld när hon födde Jesus.

Tänk om Julia Kronlid och hennes gelikar en dag kom till insikt om att vi alla inte bara härstammar från chimpanserna, dessutom från nånstans i Afrika. Vilket trauma.

Jag vill också notera att “vi” firar Jungfru Marie bebådelsedag som är en årlig kristen högtid som firas nio månader före julafton. I Svenska kyrkan firas dagen på den söndag som infaller 21-28 mars då temat är “Guds märkliga verk”.

Lästips:

Rolf Waltersson

 

You May Also Like