Blått mot rött. Foto: Jorono / Pixabay.

Klasstriden i Frankrike fortsätter

Den franska borgerliga och nyliberala regeringen klarade sig igår med nöd och näppe undan vid misstroendeomröstningen i det franska parlamentet. Premiärministern Èlisabeth Borne och hennes ministär sitter tills vidare kvar.

Bakgrunden till misstroendevotumet var att presidenten Emmanuel Macron – för att driva igenom en höjning av pensionsåldern – rundat parlamentet. Genom att använda en mycket sällan använd paragraf i grundlagen (§49.3) berövade han parlamentet möjlighet att rösta om den föreslagna höjningen av pensionsåldern och skärpningen av reglerna för antalet intjänandeår.

Reaktionerna på förslaget har varit häftiga, vilket eFOLKET tidigare redogjort för. Omfattande strejker och protestmanifestationer har ägt rum.

En knapp majoritet av parlamentets ledamöter valde igår att inte rösta för misstroendevotum, det vill säga avsättning av regeringen, för att det folkvalda parlamentet blivit överkört. Antalet ledamöter som röstade för misstroendevotum blev 278, och det hade behövts 287.

När det stod klart att parlamentets borgerliga majoritet godkänt Macrons överkörning – och därmed gett honom möjlighet att utan parlamentsbeslut driva igenom sitt pensionsförslag – utbröt omedelbart under kvällen och natten kraftiga protester på gatorna. Resultatet blev våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polisstyrkor, som i Frankrike är kända för sin inte sällan långtgående brutalitet.

Drivande i protesterna har varit den franska fackföreningsrörelsen, ungdomsgrupper och den franska vänstern.

I parlamentet röstade för misstroende mot regeringen, förutom vänstern, också det högerpopulistiska partiet Nationell Samling. Marine Le Pen och partiets ledning har säkert insett att detta var nödvändigt om inte sympatisörer i stor omfattning skulle strömma över till den icke-rasistiska klasskampsriktning som vänstern står för.

Bildskapare: David Peterson / Pixabay.

You May Also Like