Bildskapare: Cooparisienne / Anja / Pixabay.

Domstolen tillmötesgår klimataktivisterna – Auroras process inleds nu formellt

Igår offentliggjordes FN:s klimatpanels senaste rapport. Rapporten slog fast situationen är mycket allvarlig. Utsläppen av växthusgaser ökar fortfarande. Under det senaste årtionden var utsläppen större än under något tidigare årtionde i mänsklighetens historia. Nu krävs en halvering av utsläppen fram till 2030 om målet max 1,5 grader stegring skall kunna nås. Vilket innebär att drastiska åtgärder inom områdena förnybar energi, energieffektivisering, gröna transporter och konsumtionsmönster är av nöden.

Aurora, som är en ungdomlig sammanslutning av klimatengagerade ungdomar har inför Nacka tingsrätt stämt svenska staten för att den genom sin passivitet rycker undan ungdomars och kommande generationers möjlighet till framtida acceptabla och anständiga levnadsvillkor.

Nacka tingsrätt meddelar nu att man kommer att tillmötesgå Aurora, och att man ska ta upp stämningen till behandling.

Nedan följer den text som Aurora offentliggjort med anledning av beslutet i Nacka tingsrätt.

*****

Svenska staten har länge fått kritik för sin miljö- och klimatpolitik från forskare, urfolk och aktivister. I november 2022 lämnade ungdomsrörelsen Aurora in en stämningsansökan där de menade att staten riskerar barn och ungas hälsa med den klimatpolitik som bedrivs. Idag meddelade domstolen att de utfärdar stämning, vilket innebär att staten endast har tre månader på sig att svara på Auroras stämning.

Under tisdagen (21 mars) fick Auroramålet besked om att domstolen utfärdar stämning. Det betyder att domstolen inte avvisar Auroras stämning mot den svenska staten utan öppnar för att Sveriges ansvar i klimatkrisen behöver prövas i domstol. Staten får nu tre månader på sig att svara på ungdomarnas stämningsansökan.

– Att domstolen inte självmant vill avvisa vår stämningsansökan ser vi som en stor framgång. Det känns spännande att se hur processen kommer utvecklas nu och hur staten kommer att bemöta våra argument. Förhoppningsvis svarar staten fort eftersom vi befinner oss i en global existentiell klimatkris där varje dag är viktig för det arbete som krävs för att säkerställa en framtid med så milda konsekvenser av sagd kris som möjligt, säger Ida Edling, 23 år, Juridisk koordinator Aurora.

Med utfärdandet av stämning inleds nu processen formellt, och staten kommer att börja betala rättegångskostnader i form av arvode till sina ombud. Det innebär att den ekonomiska risken att behöva betala miljonbelopp i ersättning för statens rättegångskostnader nu inträder för Aurora. Ungdomarna samlar in pengar på flera håll. Den största inkomstkällan hittills har varit genom en så kallad crowdfunder där allmänheten donerar bidrag som sedan blir till en stor pott. Crowdfundingen har hittills lyckats samla in över 1 miljon kronor.

– Att hålla staten ansvarig för att de kränker ens mänskliga rättigheter är en dyr affär i Sverige. Utan stöd från allmänheten kommer vi inte kunna driva den här processen. Alla bidrag gör skillnad och tillsammans når vi målet, säger Anton Foley, 20 år, Aurora].

För Aurora:
Agnes Hjortsberg

Om Aurora
Aurora är en barn- och ungdomsledd klimatorganisation som använder juridik som verktyg för att få Sverige att ta sitt historiska ansvar i klimatkrisen. Den 25 november förra året stämde över 600 ungdomar staten på grund av bristande klimatåtgärder. Ungdomarna, som kallar sig Aurora, menade att staten bryter mot Europakonventionen och kränker mänskliga rättigheter av barn och unga i Sverige genom att inte agera kraftigt i klimatkrisen.

You May Also Like