Foto: Twitter / Ax177592447.

Klasskampen i Peru – Folkets krav på reell demokrati besvaras med massakrer

I staden Juliaca följde en stor folkmassa begravningsceremonin för de 17 som dödades i samband med protesterna 9 och 10 januari. I det folkliga upproret mot regeringen i Peru är nu antalet dödsoffer uppe i 46.

Foto: Twitter/@Prottetivo

Den upproriska folkliga rörelsen kräver att den av makteliten avsatte och fängslade presidenten Pedro Castillo skall friges, och att nyval till kongressen snarast skall hållas.

Castillo valdes, till överklassens bestörtning, till president 2021. Den borgerliga kongressmajoriteten har sedan  Castillo tillträdde oavbrutet och aggressivt verkat för störta honom.

Pedro Castillo, en lärare med facklig bakgrund, står politiskt till vänster. Länge försökte han ducka för högerns attacker genom att plocka bort regeringsmedlemmar som hans motståndare stämplade som marxister och därför oacceptabla.

Den ursinniga reaktionen från Castillos sympatisörer visar på att de breda folklagren har fått nog, och inte tänker acceptera de arroganta överklasspolitikernas manövrer.

I Brasilien och Bolivia mobiliserar högern och fascistiska krafter mot dessa länders regeringar, som av högern beskrivs som marxistiska och därför måste störtas. Det rasistiska inslaget i högerns attacker är påtagligt. Så är fallet också i Peru, där ursprungsfolket i århundraden varit undertryckt. Högern i Peru har nu utfärdat inresetillstånd för den före detta bolivianske presidenten Evo Morales, den förste presidenten ur ursprungsbefolkningen i Latinamerikas historia.

Överklassen i Peru och i hela Latinamerika räds tanken på att de folkliga rörelserna ska utveckla en organiserad gränsöverskridande solidarisk kamp.

Och för de folkliga rörelsernas utsikt till framgång handlar det om just detta: Solidaritet, organisation, bred mobilisering och självtillit.

Mycket talar för att Latinamerika nu går in i en period med intensifierad klasskamp.

Källa: TeleSur

You May Also Like