Foto: Rolf Waltersson.

Stor uppslutning vid det kurdiska nyårsfirandet i Eskilstuna

Hundratals av Eskilstunas kurder samlades den 20 mars i Vilsta för att fira det kurdiska nyåret. Denna nyårsfest går under namnet Newroz och är en fest för att hylla vårens ankomst. Precis som på det svenska valborgsmässofirandet tänds en stor eld och Newroz kallas också Eldfesten.

Som många traditioner har Newroz en mytologisk bakgrund. Enligt myten störtades en ond kung för över 2500 år sedan. Man firar alltså inte bara vårens ankomst utan en också en förhoppning om ankomsten av en tid av frihet. Kurderna har genom åren och inte minst nu fått erfara ofrihet och förtryck. Newroz blir därmed en politiserad fest. I flera av de länder där kurder förtryckts har därför också Newrozfirandet varit förbjudet. Så var det i Turkiet fram till 1995. Men även när firandet inte är direkt förbjudet så ser makthavarna på Newroz med stor misstänksamhet. Oroligheter i samband med Newroz är inte något ovanligt.

På det sättet blir firandet än viktigare för det kurdiska folket; en del av folkets identitet. När man besöker och deltar i en Newroz-fest känns detta starkt. Människor är glada och stolta. Luften vibrerar av den rytmiska kurdiska musiken. Människor tar varandras händer och dansar sida vid sida. Många är klädda i folkdräkter.

Vid festen i Vilsta den 20 mars hölls först en tyst minut för offren för förtrycket, de militära angreppen och den nyligen inträffade katastrofala jordbävningen

Kurderna är ju just nu utsatta för terror från den turkiska regeringens sida. Detta samtidigt som till exempel den svenska regeringen har dragit tillbaka samarbetet med de syriska kurdernas ledande politiska sammanslutning PYD. Dessa syriska kurder bar huvudbördan i kampen mot sekten Islamiska Staten. Över 10 000 syriska kurder dödades i kampen för att befria världen från I.S.-terroristerna. Men den svenska regeringen backar nu från allt samarbete, och det gör man för att blidka den turkiska Erdoğan-regeringen.

Den svenska regeringen har nu lovat att samarbeta med den turkiska säkerhetstjänsten MIT för att jaga kurder även i Sverige. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan vill ju ha kurdiska frihetskämpar utlämnade till Turkiet. Och för den svenska militaristiska och diktaturkramande regeringen är inträde i krigsmaskinen NATO oändligt mycket viktigare än det kurdiska folkets rätt till frihet. Så till den grad att man inte alls längre kritiserar Turkiet för att tusentals politiskt oppositionella och journalister hålls fängslade. Dessutom har Sverige nu återupptagit exporten av militära produkter till Turkiet. Det senare har skett samtidigt som Turkiets krigsmakt genomfört nya angrepp mot det PYD-kontrollerade området Rojava i norra Syrien.

Ovanpå det politiska och militära förtryck som kurderna utsätts för drabbades nu också de kurdiska områdena i Turkiet och Syrien av den enorma jordbävningskatastrofen.

Det är tyvärr mot denna bakgrund som årets Newroz-firande sker. Men just för att situationen är så svår känns Newroz som ännu viktigare.

Foto: Rolf Waltersson
Text: Peter Widén

You May Also Like