Kampen om världens naturgas- och oljereserver

Ledarkommentar – Hans Hjälte; 2017-07-19

USA har ett överskott av naturgas som man kan exportera, däremot är man beroenden av att importera olja. Så kallade fracking, det vill säga horisontell borrning och spräckning av berg har gett USA en ökning både av gas- och oljeutvinningen, men det är en dyr metod och ger ingen vinst med dagens oljepris under 50 dollar per fat. Någon som dock många svenska journalister inte tycks ha insett.
Nyligen skrev DN:s Nathan Shachar:

” …varje år tillkommer i USA och Kanada över tusen nya små olje- och gasproducenter, som på fem år givit marknaden ett tillskott på nära fem miljoner fat olja om dagen. Dessa nya producenter neutraliserar de regeringar och jättebolag hittills kunnat manipulera priserna och kalibrera produktionen till sin fördel. Oljan är på väg att bli en råvara som andra, underkastad tillgång och efterfrågan.”

Detta är naturligtvis rent nonsens. Tillgång och efterfrågan har alltid styrt oljepriset, tillfälligt kan säljbojkotter höga priset, men långsiktigt är det marknaden som styr. Fram till början av 2000-talet låg priset omkring 20 dollar per fat, men har sedan stigit i takt med att allt färre nya oljefält har hittats och efterfrågan ökat, framför allt har priset stigit just därför att de blivit allt dyrare att utvinna olja, när man tvingas allt borra djupare för att hitta olja och till oljefält på stora havsdjup. De lägst sittande frukterna är redan plockade.

Världens tre största ekonomier, EU, USA och Kina har alla underskott på olja och tvingas importera.

Det energifattige Europa og de harde valgene

Fracking i USA och Kanada är en droppe i havet, Utvinningskostnaderna från de stora oljefälten i Västasien och Ryssland är mindre än hälften av de vad kostnaderna för fracking är.

Drygt hälften as alla återstående oljereserver finns i västra Asien, Ryssland och några av de forna Sovjetrepublikerna, inom samma område finns två tredjedelar av alla naturgastillgångar. I enbart fyra länder, Ryssland, Turkmenistan, Iran och Qatar, finns mer än hälften av hela världens återstående reserver av naturgas. Dessa länder är och kommer i ännu högre grad att bli världens ledande exportörer av energi de närmaste årtiondena. För dem kommer det att vara mycket lönsamt att sälja naturgas till underskottsområden, främst Europa, Indien och Kina.

Den Strategiska ellipsen- Framtidens energisäkerhet i ett getingbo.

Tre av dessa länder ligger norr om Persiska viken och har redan anslutits till gasledningar mot Europa och Kina, men i framtiden kommer det att byggas ännu fler ledningar.  Det fjräde, Qatar, som jämfört med de andra länderna i Västasien har väldigt lite oljetillgångar, är idag världens största exportörer av naturgas. Men exporten sker genom att gasen kyls ner och transporteras som LNG på fartyg till köparna, eftersom man inte har någon gasledning till importländer.

Qatar styrs precis som Saudiarabien av en reaktionär dynasti. Man har också liksom Saudiarabien hört till en av de främsta finansiärerna av islamitiska terroristgrupper.

Qatar har stött islamistiska grupper som bekämpat den syriska regimen, en av tankarna bakom detta var att få en lojal sunni-regim i Damaskus som skulle möjliggöra för Qatar att via gasledningar exportera naturgas till Europa via Syrien.

Men islamisterna nederlag i Syrien och närmanden mellan Turkiet och Ryssland kullkastade dessa planerna. När Qatars ledare Shejk Tamim bin-Hamad al-Thani förstod detta, insåg han att Qatar måste skaffa sig andra allierade än Saudiarabien och Emiraten.

Qatar delar världens största naturgasfält, som ligger under Persiska viken, med Iran. Om Qatar ska kunna exportera sin naturgas på ett konkurrensmässigt sätt till Europa är det därför en fördel för landet att samarbeta med Iran, Ryssland och Turkiet.

När man i Emiraten och Saudiarabien samt USA förstod vilka planer som började smidas i Qatar betraktade man detta som ett förräderi.

Saudi Dispute With Qatar Has 22-Year History Rooted in Gas.

När sedan Donald Trump och Saudiarabien försökte dölja den verkliga grunden till sitt missnöje med Qatar, genom att beskylla Qatar för stöd åt extremister, framstod det påstådda skälet för många som löjeväckande. Alla vet ju att detta är precis vad Saudiarabien, med USA;s goda minne, är mästare på.

USA har ända sedan andra världskriget haft ett dominerande inflytande över energimarknaden – men nu håller denna dominans att glida USA ur händer. Det är inte svårt att förstå att USA:s president åker runt i världen och intrigerar och försöker slå split för att USA ska kunna behålla sitt inflytande. De är USA:s presidents uppgift vare sig han heter Bush, Obama eller Trump.

Vem minns inte när USA vicepresident Joe Biden ifjol besökte Stockholm och talade om för den svenska regeringen att den borde vara med och bidra till att stoppa Nordstream 2.

Hans Hjälte

You May Also Like