Chiles socialistiska och demokratiskt valde president Salvador Allende störtades och dödades i den av USA:s utrikesdepartement, Vita Huset och CIA understödda militärkuppen den 11 september 1973. Tusentals vänsteraktiva och fackföreningsmedlemmar mördades efter militärjuntans maktövertagande. Juntan i Chile tog sedan initiativ till ett samarbete mellan de USA-stödda diktaturerna i Latinamerika – Operation Kondor – vilket ledde till en våg av massmord på vänsteroppositionella över hela den sydamerikanska kontinenten. Mottot var: “Marxismen och marxisterna skall utrotas”.

50 år sedan den USA-stödda blodiga militärkuppen i Chile

Denna insändare är ett uttalande från en grupp sammanslutningar, främst bestående av i Sverige boende chilenare och andra latinamerikaner.

INITIATIVGRUPPEN FÖR 50 ÅRS FOLKLIGT MOTSTÅND – UTTALANDE

Kamrater, vänner!
Initiativgruppen för 50 år av folkligt motstånd skapades för att med våra förenade ansträngningar fördubbla vårt engagemang att bekämpa det kapitalistiska systemet.

Den 11 september 1973 genomförde de väpnade styrkorna och polisen en blodig kupp i Chile och etablerade en civil-militär diktatur som förbjöd politiska partier och fackföreningar. Fler än 3000 chilenare och från andra latinamerikanska länder som kom till Chile för att söka skydd och som var lojala medarbetare till folkliga regeringen, “försvann”, mördades, torterades, förtrycktes och tusentals medborgare fängslades. En ny konstitution installerades i enlighet med diktaturens klassintressen.

Bilden av president Allende, som gör motstånd med ett gevär i handen mot de ultrareaktionära kuppmakarna, visade att motstånd med alla möjliga medel var nödvändigt och legitimt. USA-imperialismen, nationella näringslivssektorer och reaktionära politiska partier, skapade och finansierade terroristgrupper, infiltrerade fackföreningar och branschorganisationer för att skapa ekonomiskt kaos. De stora medierna i händerna på affärsoligarkin gjorde det möjligt för den chilenska militären att implementera doktrinen om “den inre fienden”. Detta system fortsätter idag att manipulera Chiles folk genom att idealisera konsumtion och individualism.

Militären och polisen har skyddats av straffrihetslagar för sina brott mot mänskligheten och fortsätter att använda det repressiva “nationella säkerhetssystemet”. Fram till i dag har inget fundamentalt förändrats för folken i Chile.

Det finns fortfarande en historisk skuld att betala när det gäller mänskliga rättigheter, sanning, rättvisa och gottgörelse. Landet lider av fattigdom, arbetslöshet, arbetsorättvisor och den bedrövliga situationen för studenter och pensionärer samt den militära ockupationen av urfolket Mapuches Wallmapu. Vattenkrafts- och skogsbruksföretag, som förorenar miljön, försvarar profiten och tillämpar repressiva lagar mot folkens sociala rörelser. Dessa är några av Chiles akuta problem.

Sedan 1990-talet finns det fortfarande politiska fångar, både mapuche-folk och chilenare/chilenskor. Antalet har ökat de senaste fyra åren. Frihandelsavtalen strävar efter att upprätthålla och bevara post-diktaturens nyliberalism. Därför kan vi med rätta säga att kraven från folken i Chile är lika giltiga i dag som de var för 50 år sedan.

“Avtalet för fred” , undertecknat av den nuvarande presidenten Gabriel Boric den 15 november 2019, demobiliserade den hoppfulla folkliga revolten samma år. Dagens opportunistiska inställning bland traditionella partier, som då stödde Salvador Allendes regering och alliansen Unidad Populars program, är skamlig.

Vi är övertygade om att det historiska minnet av de fallna, ur ett folkligt motståndsperspektiv, måste upprätthållas. Minnet av dem är källan som kommer att ge oss styrka att fortsätta att kämpa.

Vi stöder dem som kämpar mot de nuvarande borgerliga institutionerna för att öka medvetenheten om den egna styrkan och möjliggöra en politisk och mänsklig frigörelse. Vi tar avstånd från de program och projekt som inte gynnar folkets behov, för att i stället bygga och förverkliga ett alternativ för Folkets makt i Chile.

FRIHET – UTAN VILLKOR – FÖR GÅRDAGENS OCH DAGENS POLITISKA FÅNGAR, CHILENSKA OCH MAPUCHE. FOLKENS UPPROR SVARAR PÅ STATLIG TERRORISM. HISTORIENS OCH NUTIDENS KRAFT SKA FÖRGÖRA DET KAPITALISTISKA SYSTEMET. MOT FÖRTYRCK, FÖRDRIVANDE OCH STRAFFRIHET, FOLKETS MAKT!!!

Initiativgruppen för 50 års Folkligt Motstånd:
Chile Despertó – Suecia, Radio Luis Emilio Recabarren, Centro Cultural La Puerta, Grupo de Solidaridad Ranquil, Café Utopía, Grupo de Solidaridad con Villa Francia, Comité 5 de Octubre, Comité de Solidaridad con Nicaragua Carlos Fonseca Amador, Piquete x Libertad de PP y PPM, Grupo Temático – Latinoamerikagrupperna, Casa de la Cultura Latinoamericana – Västerås, Föreningen La Ruka, Comité 50 años – Växjö, Foro Latinoamericano – Växjö.

Mer information:

Läs också:

SVT-filmen Dödens dag – Om den USA-stödda grymma militärkuppen 11/9 1973

Kuppen inleddes långt tidigare än 11 september

You May Also Like