Kampen om världens naturgas- och oljereserver

Ledarkommentar – Hans Hjälte; 2017-07-19

USA har ett överskott av naturgas som man kan exportera, däremot är man beroenden av att importera olja. Så kallade fracking, det vill säga horisontell borrning och spräckning av berg har gett USA en ökning både av gas- och oljeutvinningen, men det är en dyr metod och ger ingen vinst med dagens oljepris under 50 dollar per fat...

Läs mer