Jimmie Åkesson attackerar hjältar

Sverigedemokraterna och dess ledare Jimmie Åkesson visar nu sin sanna färg. För bara någon vecka sedan röstade han tillsammans med övriga borgerliga partier nej till ett regeringsförslag som gick ut på att minska chockhöjningarna av hyrorna vid renoveringar. SD högg hyresgästerna i ryggen och i går var det de krafter som offrat mer än några andra i kampen mot terrorsekten Islamska Staten (IS) som var utsatta för Åkessons attacker.

Mitt under sin röstförklaring i samband med valet av ny statsminister menade en uppjagad Åkesson att Socialdemokraterna hade köpt den partilösa (f.d. vänsterpartistiska) riksdagsledamoten Amineh Kakabavehs röst genom att lova att utveckla relationerna till det kurdiska partiet PYD i Syrien.

Han pekade också på PYD:s nära relationer till det terrorstämplade kurdiska PKK i Turkiet. Åkesson uttryckte sitt missnöje med att “kurdiska kommunister” ska kunna påverka statsministervalet i Sveriges riksdag.

Här behövs klargöranden. PYD och dess väpnade gren YPD har varit helt avgörande i kampen mot IS och dess Kalifat. I den kampen har man de facto haft ett samarbete med USA. Den US-amerikanska regeringen har inte hyst några sympatier för PYD:s politik men i kampen mot den gemensamma fienden IS har USA insett att det varit de kurdiska socialisterna i PYD som varit den kraft som på det mest beslutsamma sättet bekämpat de fundamentalistiska islamisterna. PYD satte dessutom upp en speciell enhet , YPJ, som enbart organiserar kvinnor. 10 000 sekulära kurdiska kvinnor som tog upp kampen mot “Islamska Statens” kvinnoförtryck och fundamentalism.

PYD-YPD-YPJ har förlorat 20 000 kämpar, män och kvinnor, som dödats då de slagits för besegra IS. Deras allierade i striderna, USA, förlorade 5 (!!) soldater.

20 000 unga kurder stupade i kampen för att befria världen från IS och Kalifatet. Som tack beskrivs dom av individer som Jimmie Åkesson som terrorister.

Först var det de turkiska kurderna i PKK som terrorstämplades av Turkiet och USA. EU satte 2001 upp PKK på en lista över organisationer man betecknar som “terroristiska”. Det är en skam att så många regeringar dansat efter Erdogenas och USA:s pipa och stött denna terrorstämpling. Erdogan menar att också PYD är terrorister. USA fick problem när de blev tvungna att ta hjälp av PYD-YPD-YPJ i kampen mot IS.

Trump löste dilemmat genom att så fort IS blivit besegrat hugga kniven i ryggen på kurderna genom att dra tillbaka de styrkor som samarbetat med PYD och istället öppna för Erdogans militär att attackera kurderna.

Hur är det då med PKK: historia? Det är sant att PKK tidigare var att betrakta som ett stalinistiskt kommunistparti. Men det är nu många år sedan PKK lade om sin linje. Nu pläderar PKK och PYD fören frihetlig socialistisk politik och strävar inte efter ett statsbygge. Man vill bygga autonoma områden inom de existerande staterna där demokratiska och kulturella friheter ska råda för alla etniska grupper. Speciellt har man lagt betoningen på kvinnornas frigörelse från traditionellt förtryck.

Sverige har länge jamsat efter Erdogan och USA i frågan om terrorstämplingen av de kurdiska organisationerna. Om Amineh Kakabaveh har lyckats med att få en förståelse för att Sverige i stället borde fördjupa dialogen med kurderna så är det mycket bra.

Men Jimmie Åkesson är upprörd och tycker att det innebär att “kurdiska kommunister får inflytande i Sveriges riksdag”. Åkesson brukar porträttera sej som motståndare till fundamentalistisk islamism. Det visar sej nu bara vara en fasad. Vad han är motståndare till är progressiva kurder, vare sej dom bor i Sverige eller Mellanöstern. Han hetsar mot och demoniserar den rörelse som offrat mest av alla i kampen mot IS och kalifatet.

Sanningen är att en förbättrad dialog mellan Sveriges regering och PYD verkligen behövs. Efter Kalifatets fall har kurderna fått ta hand om alla IS-medlemmar som man tillfångatagit. Dom har kommit från världens alla hörn. Åkesson har varit helt emot att Sverige ska ta hem de svenska medborgare som sitter i de kurdiska fånglägren. Inte ens barnen vill han ska tas hem. Han tycker alltså att kurderna efter att ha offrat 20 000 soldater i kriget nu också ska bära kostnaden för alla internerade IS-krigare och deras familjer.

Hans attack på Amineh Kakabaveh och de kurdiska organisationerna är skamlig. Det av de syriska kurderna befriade området, som de gett namnet Rojava behöver allt stöd från alla demokratiska krafter. I en region härjad av fundamentalism, militärdiktatur och förtryck har i Rojava ett hoppets ljus tänts.

Peter Widén

För att läsa mer om Rojava, PYD och de kurdiska kvinnosoldaterna se eFOLKET-artiklar i ämnet:

You May Also Like