Partiledaren blickar uppåt. Uppåt mot landets storfinans. “Det är klart att jag och mitt parti aldrig kommer att göra er besvikna”, tycks han vilja intyga. Genom praktisk handling visar SD att partiet är ett pålitligt och samvetsgrant redskap för den ekonomiska eliten och landets välbeställda. Den avslöjande bilden hämtad från omni.se. Bra fotograf okänd.

Högerpartiet SD går med överklassen och kapitalet – mot Sveriges arbetare

När SD hamnar i maktposition är arbetarnas rättigheter litet värda

Under en tid har vi nåtts av uppgifter om hur Sverigedemokraterna agerar i kommuner där partiet har reell makt. Vi har också under en längre tid kunnat notera hur SD på nationell nivå har starka band till Svenskt näringsliv. Till exempel övergav partiet sitt motstånd mot vinster i välfärden efter att ha bjudits på middagar på Stockholms finkrogar. Att fascismen historiskt haft starka band till storkapitalet är oomtvistat, och att SD har kastat masken är ingalunda förvånande.

SD är nu landets största parti enligt Sveriges Radios sammanvägning av olika opinionsmätningar. Partiet har ett växande stöd i den svenska arbetarklassen, till klart övervägande del bland män. SD signalerar budskapet “folket mot eliten”, där eliten enligt deras mening handlar om “politiskt korrekta” kulturliberaler och medier styrda vänsterjournalister som vill dölja sanningen om massinvandringens konsekvenser.

Sverigedemokraterna har således i riksdagens kulturutskott krävt att chefer för Public service ska kallas till utskottet eftersom partiet har synpunkter på enskilda program. Här kan noteras att M och KD inte tydligt avvisade kravet.

Vidare anser SD-toppen Linus Bylund att enskilda tv-reportrar ska kunna få sparken om SD anser att rapporteringen är “fake news”. Linus Bylund är nyvald ledamot för Sverigedemokraterna i SVT:s och SR:s ägarstiftelse.

“Folket mot eliten” är det meningen att Bylunds och SD:s förslag ska se ut som. I praktiken handlar det istället om “rättning höger” och en auktoritär mediepolitik. Och i verkligheten är SD:s politik “eliten mot folket”.

Mellan 40 och 50 människor omkommer varje år på arbetsplatsen och nästan alla dessa olyckor kunde ha undvikits, visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Det hade sannolikt varit möjligt att förebygga de allra flesta händelserna genom fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur, skriver myndigheten efter att den detaljstuderat samtliga fall under åren 2018 och 2019.

Skillnaden mellan liv och död kan vara ett skyddsombud, någon som larmar i tid och stoppar arbetet när det behövs. Men SD, som signalerar att de står på arbetarnas sida, bedriver nu tillsammans med Svenskt näringsliv ett angrepp på skyddsombuden och fackligt arbetsmiljöarbete.

Svenskt Näringsliv föreslog för några år sedan att facket inte längre ska få utse regionala skyddsombud och vill även ta bort lagkravet på att arbetsplatser med minst fem anställda är skyldiga att ha skyddsombud. Istället ska de regionala skyddsombuden ersättas med personer anställda av arbetsmiljöverket, utan koppling till facket och det dagliga arbetet på arbetsplatserna. Det här har SD köpt rakt av.

Aftonbladet skriver i en ledare 1 mars:

Den extrema högern har alltid gjort så här, de försöker vinna arbetarnas röster för att sedan ta parti för arbetsgivare och kapitalägare. Resultatet blir auktoritär högerpolitik.

I Hörby, där SD har avgörande inflytande, kan det också vara värt att notera hur partiet tänker sig framtidens arbetsmarknad.

I den lilla Skånekommunen har 25 chefer slutat sedan Sverigedemokraterna tog över för ett drygt år sedan. Akademikerförbundet SSR rapporterar att medarbetare vittnar om mobbning, kränkningar, trakasserier och förtal. Fackliga förtroendevalda blir hotade av ledande företrädare för kommunen när de uppmärksammar situationen vilket är särskilt allvarligt eftersom facklig förtroendemans ställning är lagskyddad. Till det kommer att kommunledningen medvetet rundar lagar för fackligt inflytande.

Chefer har bytts ut på löpande band och den politiska ledningen låter kränkningar och trakasserier fortgå. Våra medlemmar vittnar om att man vill etablera en tystnadskultur, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige anser att det är ett missbruk av fackförbundens roll när det påtalas allvarliga brister.

Man vill uppenbart inskränka fackets möjligheter att verka och då närmar vi oss exempel som i utlandet kallas “Union Busting” och som 1933 i Tyskland resulterade i ett förbud mot fackliga organisationer. Det är så här det börjar och vi måste synliggöra varningstecknen tidigt, säger förbundsordföranden..

Alla fackförbunden i kommunen är också oroliga för de nedskärningar som SD, med stöd av moderaterna och det lokala partiet SPI, föreslår. Därför arrangeras en manifestation för att synliggöra att nedskärningarna omöjliggör en hållbar arbetsmiljö och en rimlig välfärd. Den manifestationen kallar Sverigedemokraterna för ett “generalangrepp på folkstyret”.

Demonstrationsrätten är en självklar demokratisk rättighet och en styrka för demokratin. Att SD ifrågasätter även den, förutom fackens rättigheter, signalerar att det är långt mer än den svenska partsmodellen de ifrågasätter. Det är demokratins hela fundament, säger Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR.

Tommy Jansson

Länkar:

Högernationalismen som den ekonomiska maktelitens verktyg, när det bedöms som lämpligt och lägligt. Trettiotalsvariant. Bilden skapad av John Heartfield, publicerad i den tyska anti-nazistiska bildtidningen Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ). Heartsfield (1891-1968) föddes i Berlin som Helmut Herzfeld.

You May Also Like