Foto: Misión Médica en Haití.

Igen: Haiti drabbat av katastrof – Och Kuba kommer till hjälp – igen

Ännu en jordbävning och ännu en storm slår mot haitierna. Kubanska läkare fanns ännu en gång omedelbart på plats för att hjälpa till. De kubanska insatserna förtigs nu som då.

Bakgrunden till det kubanska stödet till Haiti tecknas nedan av den brittiska akademikern och Kubakännaren Helen Yaffe. Texten (ur hennes bok “We are Cuba”) har tidigare (18/8) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida. Om den nu pågående katastrofen och Kubas insatser finns information (på spanska) och foton på CUBADEBATE (15/8). Se också den aktuella artikeln The Haiti Earthquake and its Invisibilities (19/8) i eFOLKET (avdelningen Kosmopolitiskt).

 

Den nu pågående kubanska humanitära solidaritetsinsatsen – Foto: Misión Médica en Haití.

*****

Helen Yaffe:

Jean Víctor Généus, Haitis ambassadör i Kuba, säger att “varje gång en katastrof slagit till mot Haiti har Kubas svar kommit omedelbart och varit självuppoffrande. Det trots deras egen brist på resurser och trots den orättfärdiga, olagliga och inhumana blockaden från USA.”

Haiti är det fattigaste landet på västra halvklotet med hälsoindikatorer i nivå med Kubas på 1950-talet, innan revolutionen. Redan innan den förödande jordbävningen 2010 så levde 86 procent av invånarna i huvudstaden Port au Prince i slumområden. Hälften saknade tillgång till latriner och bara en tredjedel hade tillgång till dricksvatten. Dålig infrastruktur och usla levnadsvillkor förstärker effekten av de ofta förekommande naturkatastroferna.

Jordbävningen 2010 kostade 230 000 människor livet, skadade ytterligare en kvarts miljon och gjorde 1,5 miljoner hemlösa – 15 procent av befolkningen. Den internationella reaktionen kom snabbt och verkade generös. Närmre 10 000 NGO:er (icke statliga organisationer) trängdes på platsen. USA skickade 22 000 soldater, 17 fartyg och över 100 flygplan. Ett fartygssjukhus med 1 000 sängplatser tog emot 8 600 patienter under 7 veckor, sedan styrde det hem till USA. Medan USA:s insats hyllades i världen så ignorerade media Kubas insats trots att det återigen var det första landet som svarade på katastrofen.

Vi skickar läkare, inte soldater”, sa Fidel Castro. Kuba hade redan 344 hälsovårdsarbetare i Haiti som arbetade tillsammans med flera hundra haitiska läkare som fått sin utbildning i Kuba. Detta bistånd hade påbörjats 11 år tidigare efter orkanen Georges. Efter 36 år utan diplomatiska förbindelser skrevs ett samarbetsavtal mellan länderna under 1998. Enligt detta skulle mellan 300 och 500 kubanska hälsovårdsarbetare arbeta i Haiti så länge de behövdes och Kuba skulle utbilda hundratals haitier till läkare som efterhand skulle ersätta kubanerna.

Kuba drog igång ett omfattande hälsovårdsprogram och kubanska läkare placerades på tvåårskontrakt i de fattigaste områdena, inklusive i städernas slum och marginaliserade landsbygdsbyar. Många av de kubanska läkarna är svarta och kommer själva från fattiga förhållanden, som de haitier de hjälper. De bor i haitiska samhällen, delar deras livsvillkor och vinner deras förtroende.

2004 hade 579 kubaner ansvar för 75 procent av den haitiska befolkningens hälsovård. Där kubanerna fanns föll barnadödligheten från 80 per 1 000 födda 1998 till 33 fem år senare, 2003. Fram till 2007 hade kubanerna vaccinerat 1 miljon haitier och två ögonkliniker startats som del av Operation Mirakel. Med venezolansk hjälp byggde kubanerna tio mindre sjukhus. I takt med att antalet haitier vid den Medicinska Högskolan i Havanna växte öppnade en andra fakultet i Santiago de Cuba för att utbilda haitierna tillsammans med fransktalande studenter från Västafrika. Fram till 2011 hade 625 haitier utexaminerats till läkare varav 430 arbetade i Haiti, de flesta i den offentliga vården tillsammans med kubanska läkare

De kubanska medicinska brigaderna Henry Reeve började anlända i Haiti inom 24 timmar efter jordbävningen 2010. De följdes av kubanska psykologer, psykiatriker och barnläkare. Till och med artister kom för att hjälpa traumatiserade barn. 1 april 2010 hade ytterligare 748 kubanska hälsovårdsarbetare kommit tillsammans med 481 haitier utbildade i Kuba. Dessutom anlände 278 utexaminerade läkare från 28 andra länder, alla utbildade i Kuba.

Haitis problem förvärrades med ett utbrott av kolera i oktober 2010. Koleran hade varit utrotad i 100 år, men återkom med FN:s fredsbevarande trupper och spreds snabbt på grund av de usla hygienförhållandena i tillfälliga läger som saknade dricksvatten och avlopp. Kubanerna satte upp kliniker för att behandla kolera och bekämpa uttorkning, utförde undersökningar och lanserade en hälsovårdskampanj med information på kreol. Fram till augusti 2013 hade 700 000 kolerasmittade resulterat i 8 200 döda. Det antalet skulle varit mycket högre utan den kubanska hjälpen.

I juli 2012 berättade den haitiska ministern Marie Carmelle Rose-Anne Auguste att kubanska hälsovårdsarbetare, sedan slutet på 1998, utfört 331 724 operationer, hjälpt till vid 140 589 förlossningar och räddat 312 584 liv. Fler än 60 000 haitier har fått sin syn åter genom Operation Mirakel och 878 haitier har utexaminerats till läkare genom kubansk utbildning. Kubaner arbetade vid 96 hälsovårdscentraler i Haiti.

Helen Yaffe,
i sin bok “We are Cuba”

Foto: Misión Médica en Haití.

You May Also Like