Bild från Pixabay.

Dikt: Kroppsminne

Jag stryker över dunig hjässa
och klappar liten blöjbak med min hand
och kroppen svarar genast med små minnen
ifrån en annan tid och andra band.
Så är det när jag håller nu mitt barnbarn
så ödmjukt och försiktigt i min famn.

—Lena Staaf

You May Also Like