Hultqvist kryper för Trumps försvarsminister

Reaktioner att vänta inom de socialdemokratiska leden?

Sveriges militära samarbete med USA och Nato har blivit allt tätare, och är numera svårt att skilja från ett fullvärdigt Nato-medlemskap. Försvarsminister Peter Hultqvist är pådrivande i denna process. Beskedet om att Sverige ska köpa luftvärn från USA och ännu mer inlemmas i USA:s och Natos militära strukturer är därför inte förvånande.

Igår tisdag (7/11) hade Sveriges och Finlands försvarsministrar, Peter Hultqvist och Jussi Niinistö, ett trepartssamtal med USA:s försvarsminister James Mattis i Helsingfors. Den svenske försvarsministern var nöjd och är mycket angelägen om att detta samarbete ska fortsätta och utvecklas.

– Det är klart att det är en säkerhetspolitisk signal att ha den här dialogen, säger Peter Hultqvist i Svenska Dagbladet den 8 oktober.

De tre försvarsministrarna ska mötas i vår igen för att bland annat diskutera fortsatta militärövningar och hur ländernas militära förband ska kunna operera tillsammans.

– Det är väldigt bra att Sverige och Finland för ett gemensamt resonemang med USA eftersom vi båda har ett Statement of Intent om försvarssamarbete med USA, framhåller försvarsministern.

Dagens Nyheter tar upp det som kan äventyra Hultqvists ambition: FN-konventionen om kärnvapenförbud som Sverige och utrikesminister Margot Wallström var pådrivande för och ställde sig bakom när det första beslutet togs den 7 juli. I slutet på augusti deklarerade hon också att regeringen vill signera FN-konventionen.

Detta ställningstagande fick James Mattis att protestera till Peter Hultqvist som inte gjort någon hemlighet av att han har en helt annan uppfattning än UD i frågan. Inget får äventyra det militära samarbetet med USA och Nato har han tydligt deklarerat.

Sprickan mellan Wallström och Hultqvist hanterades genom att en utredning, som ska vara klar först efter valet, ska analysera vad en svensk underskrift av kärnvapenförbudet kan få för konsekvenser.

När Dagens Nyheter frågar hur diskussionen med Mattis gick kring denna känsliga fråga, svarar Hultqvist:

– Men det är så att försvarsminister Mattis och jag, vi har klarat ut det vi vill klara ut i den här frågan.

Han deklarerade sedan att han ser icke-spridningsavtalet som huvudlinjen för att reducera kärnvapen och att det är viktigt att kärnvapenmakterna också är med i sammanhanget.

Hur dragkampen mellan utrikesministern och försvarsministern kommer att sluta återstår att se. Men som eFOLKET tidigare har visat så har Margot Wallström ett mycket tydligt stöd från S-kongressen i våras om nu partimedlemmarnas uppfattning har någon betydelse i sammanhanget.

Tommy Jansson

You May Also Like