Militarismen och Nato-kramandet firar triumf

Krigsminister Hultqvist och den svenska krigsmaktens ledning har drivit igenom en beställning av missiler från USA

Regeringen fattade idag (7/11) beslut om att FMV (Försvarets materielverk) ska beställa en offert från USA på luftvärnssystemet Patriot. Kostnaden förmodas, i det första steget, ligga runt tio miljarder (10 000 000 000) kronor.

Drivande bakom beslutet har varit Sveriges krigsminister Peter Hultqvist – idag den som axlat Carl Bildts mantel som USA-regeringens och NATO:s främste inflytelse-och påverkansagent i Sverige.

Också Moderaterna och Centern har deltagit i beslutet om missilinförskaffandet. Hans Wallmark, som är krigspolitisk talesman för M lutar sig mot att även den svenska krigsmaktens generaler förordat Patriot-missilerna.

Wallmark understryker också att missilköpen kommer att innebära att nya ytterligare pengar måste pumpas in i krigsmakten; något som Wallmark menar är ”rimligt”.

Patriot-systemet har kritiserats för tillkortakommanden jämfört med alternativa system. Det har också under flera månader spekulerats om Hultqvist och krigsmaktsledningen ändå av politiska skäl skulle förorda det US-amerikanska systemet.

Så har det nu blivit. Det som många ser som alarmerande är att regeringen och de partier som bär upp, S och Mp, nu tar ytterligare ett jättekliv i USA- och NATO-anpassad militaristisk riktning.

I båda partierna finns dock fortfarande röster som vänder sig mot rustningar och vapenaffärer; och som förordar en aktiv fredspolitik av det slag som man ofta förknippar med Olof Palme. Avståndet till Hultqvist och ledningarna inom S och Mp är idag mycket stort.

You May Also Like