Trump-administrationens nya utspel mot Kuba: Lögnaktigt och hatiskt

Artiklarna tidigare (12/1) publicerade på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

Översättning: Zoltan Tiroler

Redan 2001 skrev USA-historikern William Blum:

Både demokratiska och republikanska presidenter har stött terroristorganisationer i Kosovo, Bosnien, Iran, Irak, Tjetjenien, Afghanistan, Pakistan med flera platser, även sådana knutna till AlQuaida.

USA:s regering, som genomåren i stor skala praktiserat och på olika sätt uppmuntrat och understött terrorism, sätter nu, utan några som helst antydningar till bevis, upp grannlandet Kuba på sin lista över terrorststater.

Kuba har sedan revolutionen 1959 utsatts för vågor av terroraktioner som utgått från USA. När nu Trumps regering anklagar Kuba för att vara en terroristisk stat, utan att peka på några som helst fakta för stöd till anklagelsen, har detta väckt protester, även i USA. Bush-regeringens terroriststämpling av Kuba upphävdes av Obama 2015.

Washington Office on Latin America (WOLA) kritiserar Trump-regeringens fientliga utspel:

USA sätter upp Kuba på listan över “stater som stöder terrorism”. Det var under Kuba togs bort från listan 2015. Det efter en grundlig, flera månader lång undersökning gjord av USA:s utrikesdepartement. De drog slutsatsen att Kuba inte stödde terror. Under Trump har motsättningarna ökat, men ingen av meningsskiljaktigheterna har något att göra med stöd till terrorism.

Att återföra Kuba till denna lista är enbart ett politiskt motiverat beslut, mer en belöning till inhemska anhängare till Trumpadministrationen under dess sista veckor, än en effektiv utrikespolitisk åtgärd, säger chefen för Washington Office on Latin America, WOLA, Geoff Thale.

Beslutet har flera negativa återverkningar. Internationellt undergräver det USA:s trovärdighet när det gäller att peka ut parter som är inblandade i terrorism. Det komplicerar Biden-administrationens förväntade åtgärder för att bygga en mer konstruktiv relation med Kuba. Lika viktigt är att det ytterligare kommer att späda på umbäranden för kubanska familjer och vanliga medborgare som redan drabbats av effekterna av Covid-19, pågående utmaningar medan ekonomiska reformer införs och årtionden av USA bestämda restriktioner.

Beslutet att sätta Kuba på listan över stater som sponsrar terrorism är en sista ansträngning av Trumpadministrationen att cementera sitt arv av att rulla tillbaka politiken mot Kuba, säger Thale. “Det är ett hämndlystet steg som skadar det kubanska folket och inte gör något varken för att främja mänskliga rättigheter eller USA:s intressen.”

Professor William LeoGrande, vid American University:

USA:s undersökning 2015 om Kubas agerande var grundlig och definitiv i slutsatsen att Kuba inte hör till stater som främjar terrorism. Inget har ändrats sedan dess. Trumpadministrationens återförande av Kuba på listan är obefogat. Det är ett genomskinligt politiskt drag för att skada president Bidens möjligheter att regera – precis som nästan allt annat Donald Trump har gjort sedan han förlorade valet 3 november.

WOLA, Washington Office on Latin America 210111

U.S. State Department Decision to Place Cuba Back on the ‘State Sponsors of Terrorism’ List Hurts U.S. Interests, Cuban People


Kubas Utrikesministerium (utdrag):

Kuba fördömer kategoriskt den falska klassificeringen av Kuba som en stat som sponsrar terrorism. En åtgärd som är hycklande och cynisk.

Spekulationer har pågått länge om att USA ska inkludera Kuba i sin lista, som utan legitimitet eller mandat, utan argument hänvisar till terrorism. Listan är ett instrument för att pådyvla tvingande ekonomiska åtgärder mot nationer som vägrar böja sig för USA-imperialismen.

Utrikesminister Pompeos åtgärd utgör en fantastisk handling av en regering som är oärlig, moraliskt bankrutt och förlorat all prestige. Det är fullständigt bekant att det verkliga syftet är att skapa ytterligare hinder för alla utsikter till bättre förbindelser mellan Kuba och USA.

Statssekreteraren Michael Pompeos tillkännagivande är en stor handling av en regering som är vanärad, oärlig och moraliskt bankrutt. Det är utan tvekan känt att den verkliga motiveringen till denna åtgärd är att skapa ytterligare hinder för alla utsikter till återhämtning i bilaterala förbindelser mellan Kuba och USA.

Att Kuba inte är en sponsor av terrorism är en allmänt känd sanning. Vårt oklanderliga agerande och vårt kategoriska avvisande av terrorism i alla dess former, särskilt statsterrorism av vem som helst och var den än begås, är känt.

Kuba är en stat som är offer för terrorism och det är något vårt folk har fått känna in på bara skinnet. Det till priset av 3 478 döda och 2 099 som invalidiserats genom aktioner utförda av USA:s regering eller av förövare från detta land, med myndigheternas godkännande. Kubanerna avvisar alla manövrer som i grov opportunism syftar till att manipulera en så känslig fråga.

Havanna, 11 januari 2020

http://www.minrex.gob.cu/…/condena-firme-y-absoluta-la…

Michael Kozak, USA:s UD: “Vår politik gentemot Kuba är att skära av deras viktigaste inkomstkällor för att tvinga regimen att ta itu med bristerna i deras egen modell och tillåta en större frihet för deras folk.”

 

Kuba på USA:s terrorlista

USA:s UD har åter satt upp Kuba på sin lista över statliga sponsorer av terrorism. “Denna uppenbart politiserade åtgärden” syftar till att torpedera alla försök från Joe Biden att gå tillbaka till Obamatidens politik gentemot ön.

Senator Patrick Leahy, demokrat, säger:

Inhemsk terrorism i USA utgör en långt större fara för amerikaner.

Kubas utrikesminister säger:

Vi fördömer USA:s hycklande och cyniska utpekande av Kuba som en stat som stöder terrorism. Den politiska opportunismen i denna åtgärd erkänns av alla som är ärligt bekymrade över terrorismens gissel och dess offer.

Kubas ambassad i London twittrade:

Vi fördömer kraftfullt det nya slaget från imperiet. Att inkludera Kuba på den falska listan tillkännagavs av den vidrige utrikesminister Mike Pompeo, från planetens främste terroristnation.

Trump returns Cuba to U.S. list of state sponsors of terrorism

You May Also Like