När elever på gymnasieskolor bedöms ha mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera detta till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in…

Sörmland toppar statistiken vad gäller elever som blivit av med sitt studiebidrag

Den andel gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag/studiestöd på grund av ogiltig frånvaro är just nu den högsta någonsin. Det visar nya siffror från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Nivån är nu tillbaka och är högre än innan pandemin, då en nedgång i frånvaron noterades. Totalt fick 34.600 elever i landet sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro under det senaste läsåret, och Sörmland toppar listan över indraget studiestöd för gymnasieelever.

När elever på gymnasieskolor bedöms ha mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera detta till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. Nya siffror från CSN visar att fler gymnasieelever än tidigare år fick sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro under läsåret 2022/2023.

Totalt fick 34.600 elever, eller 9,8 procent, studiebidraget indraget i Sverige, vilket är den högsta siffran någonsin och 6800 fler än föregående läsår. Andelen elever som fick studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro har ökat i flera år fram till pandemin då nivåerna sjönk märkbart. Införandet av distansundervisning när skolorna stängde bedömdes vara anledningen.

Kontinuerlig ökning under lång tid

– Trenden från innan pandemin är tillbaka. Om vi undantar pandemiåren så har vi under de senaste 15 åren sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro. Bakgrunden är oklar. Eftersom vi får informationen av skolorna kan exempelvis skolornas rapportering ha blivit bättre, säger Peter Engberg, analytiker på CSN.

Dyster statistik för Sörmland

Sörmland är det län i Sverige där högst andel elever på gymnasiet fått sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Under det senaste läsåret fick 13,2 procent av eleverna i Sörmland sitt studiebidrag indraget på grund av för låg närvaro, eller på grund av för dåliga studieresultat. Totalt handlar det om över 1400 elever i Sörmland som blivit av med sitt studiebidrag.

Friskolor har större andel elever med indraget studiebidrag

Statistiken för 2022/2023 visar att indraget studiebidrag är vanligare på fristående gymnasieskolor än kommunala. På fristående gymnasieskolor var det 11,0 procent av eleverna som fick indraget studiebidrag, och på de kommunala gymnasieskolorna var andelen 9,3 procent.

Pojkar har högre frånvaro

Fortsatt är det vanligare med ogiltig frånvaro bland pojkar än bland flickor. Under läsåret 2022/2023 hade 11,2 procent av pojkarna ogiltig frånvaro jämfört med 8,2 procent hos flickorna. Ogiltig frånvaro är också vanligare i årskurs tre än i övriga årskurser.

Stora variationer

I ett antal mindre kommuner har inga elever fått studiebidraget indraget under läsåret 2022/2023. I andra kommuner ligger andelen gymnasieelever med indraget studiebidrag på över 20 procent.

Läs också:

Antagningen till Eskilstuna Kommuns gymnasieskolor är klar

You May Also Like