Det av CIA inhyrda fraktfartyget Houston, oskadliggjort efter angrepp utfört av kubanska propellerdrivna stridsflyplan.

Grisbukten 1961 – 60 år sedan USA-imperialismens första militära nederlag i Latinamerika

Den 16 april 1961 inledde USA sin invasion av Kuba vid Grisbukten. Drygt 1 500 man, understödda av ett 50-tal fartyg, 30 flygplan och en stor mängd stridsfordon attackerade. Napalm och andra förbjudna medel användes av invasionsstyrkorna. De vältränade legoknektarna lyckades aldrig etablera det brohuvud som var tänkt för att därifrån utropa en provisorisk regering. Invasionen slogs tillbaka av den kubanska folkmilisen och reguljära stridskrafter. USA led ett totalt, förödande och förödmjukande nederlag. USA-imperialismens första militära nederlag i Latinamerika!

Terror mot Kuba

Donald Trump lät strax före sin avgång officiellt stämpla Kuba som en “terroriststat”. Biden-regeringen har när detta skrivs inte upphävt terroriststämplingen. Och den snart 60-åriga blockaden består och slår hårdare än någonsin mot Kuba ekonomi. I strid mot gällande folkrätt fortgår ockupationen av Guantánamo-bukten, där USA sedan 1903 har en flottbas och numera även en anläggning för utomrättsliga fängslanden och tortyr.

Läs hela artikeln

Artikeln också publicerad, 16 april, på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like