Ludwig Edén och Stephnie Lobos-Poblete som verkat i Colombia som praktikanter för Latinamerikgrupperna, informerade om det politisk och social tillståndet i Colombia. Foto: Tommy Fredriksson.

Förtryck och motstånd i Colombia – Latinamerikagruppen i Eskilstuna informerade.

Colombia – mat, makt och motstånd var rubriken på det informationsmöte som Latinamerikagrupperna i Eskilstuna och Eskilstuna Folkhögskola bjöd in till den 2:a maj. Lokal var Folkhögskolan och föredragshållare var Ludwig Edén och Stephanie Lobos-Poblete.

I Colombia har de varit utstationerade i olika byar nära Bogotá. Den organisation de arbetat tillsammans med heter Fensuagro

Ludwig och Stephanie är just hemkomna efter en praktik inom Latinamerikagruppernas verksamhet i Colombia. eFOLKET fick en intervju efter mötet.

Fensuagro (La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) är en av Colombias största småbrukar- och fackföreningsrörelser med över 80 000 medlemmar och 67 medlemsorganisationer i hela landet. Organisationen arbetar för småbrukares och lantarbetares rättigheter och deras arbete för rätten till mark och territorium och en hållbar rättighetsbaserad matproduktion är centrala frågor. Fensuagro är medlemsorganisation i det internationella småbrukarnätverket La Vía Campesina.

De i Fensuagro aktiva småbrukare som Ludwig och Stephanie kom att arbeta ihop med vittnade om en besvärlig situation efter det fredsavtal som slutits mellan FARC-gerillan och regimen. Historien är ju att gerillan fört sin väpnade kamp ända sedan början av 60-talet. Målet har varit att besegra de stora jordägarna och genomföra en jordreform. FARC har varit den väpnade grenen av det kommunistiska partiet.

2016 nåddes ett fredsavtal och FARC gick med på att lämna in vapnen vilket man gjort. De högerextrema paramilitära grupperna som tillsammans med regeringsstyrkorna slagits mot FARC skulle också lämna in vapnen. Ludwig och Stephanie menar att dom i realiteten fortsätter att fungera. Resultatet är att cirka tio fackliga ledare eller ledare för olika sociala rörelser mördas varje månad i Colombia. Ännu fler sociala ledare mördas nu efter fredsavtalet än före. Anledningen är att vänstern blivit mer sårbar och att högerextremisterna fortfarande är beväpnade.

Colombia har länge varit det farligaste landet att verka i om du är facklig aktivist. När FARC 1990 försökte gå från väpnad kamp till politisk och ställde upp kandidater i valen dödades 1000 tals aktivister inklusive presidentkandidaten för vänsterpartiet Patriotiska Unionen.

Ludwig och Stephanie berättade att de fått uppgiften att det kostar ungefär motsvarande 7 000 kronor att få ett mord utfört.

Flera av de Fensuagro aktivister de träffade hadeevarit tvungna att flytta till nya områden på grund av dödshoten mot dem. 14 av 15 har utsatts för våld eller har släktingar som utsatts.

Situationen har blivit värre sedan högerpresidenten Ivan Duque tillträdde 2018. av de Fensuagro- aktivister Ludwig och Stephanie talade med hade ingen någon erfarenhet om aatt någon fördriven småbrukare hade fått tillbaka den jord man fördrivits från. Överhuvudtaget var de pessimistiska om den nära framtiden Multinationella företag har lagt beslag på marker och penetrerar landet och utvecklingen av fredsavtalet.

I Bogotá lärde Ludwig sej att det inte var hälsosamt att nämna att man jobbade med mänskliga rättigheter eller med bonderörelser. För många medelklassmänniskor i städerna betyder det att man tillhör vänsterextremisterna. Stephanie berättade dock att hon mött flera studenter som börjat bryta med den ideologin och istället rör sej vänsterut. Deras föräldrar är dock ofta stabilt fast i ett hat mot vänstern. Stephanie hoppas att den yngre generationen kan betyda en förändring.

Stephanie och Ludwig höll med om att läget i Latinamerika just nu ser ut att försämras. Den vänstervåg som förde progressiva regimer till makten i många länder har nu slagits tillbaka och en brutal höger härskar i de flesta länderna. Dessutom finns för Colombia faran för att regimen kommer att agera torped åt USA och militärt lägga sej i utvecklingen i Venezuela.

I en sådan tid är det bra att Latinamerikagrupperna kan fortsätta att sprida information och ordna möten som detta med Ludwig och Stephanie. Speciellt som rapporteringen i svenska media ofta är ekon av den latinamerikanska högerns och Vita Huset propaganda.

Foto: Tommy Fredriksson

Text: Peter Widén

You May Also Like