Denise Butros och Jonas Sjöstedt talade i Eskilstuna  

Valrörelsen inför EU-valet är nu igång. Eskilstuna gästades den 3 maj av Denise Butros och Jonas Sjöstedt. Denise är tredje namn på Vänsterpartiets kandidatlista i valet till EU-parlamentet, Jonas är partiordförande.

Platsen var ABF och stora hörsalen var knökad. Flera stod ute i foajén och lyssnade. Innan och efter talen spelade det eminenta bandet Halva Mänskligheten på en scen i foajén.

Både Denise och Jonas slog fast den centrala roll som kampen mot klimatförändringarna har och hur de åtgärder som måste till måste kopplas till en rättvisepolitik. De nyliberala politikerna (som Macron) för ju en klimatpolitik som inte tar några hänsyn till de fattigas behov. Jonas poängterade att det är bra om vi alla i vårt vardagsliv försöker minska beteenden som är negativa för klimatet och miljön. Minskar vårt flygande, åker tåg istället för bil, sätter upp solceller på våra tak. Allt detta är mycket bra, men samtidigt är det så berättade Jonas att 70% av alla växthusgaser släpps ut av 100 stora företag. Det måste alltså till en omställning av produktion och distribution.

Denise Butros. Tredje namn på V:s EU-lista. Foto: Rolf Waltersson.

Talarna tog också upp fattigdomsproblemen mitt i vårt samhälle. Fattigpensionärer som får vända på varje slant. Faktum är att den sociala grupp vars livslängd inte ökar är kvinnor i låginkomstyrken.
Ojämlikheten påverkar hela vår livssituation påpekade talarna.
De ville också se en ny flygskatt för dom som flyger stup i kvarten. En ”Carl Bildt-skatt”. Idag får ju dom som flyger hela tiden istället bonuspoäng så att dom flyger billigare än vi andra.

Att en vänsterframgång i EU-valet är oerhört viktig poängterade Denise och Jonas. Den extrema högern har makten i Italien Österrike, Polen och Ungern. De för en främlingsfientlig politik, en politik mot fri journalistik, mot arbetarrörelsen och också mot alla åtgärder för att förhindra klimatkatastrofen.

Jonas menade att det finns sätt att få mer vänsterpolitik i Europa. Han pekade på Portugal där två vänsterorganisationer sett till att socialdemokraterna och inte högern fått makten. Dessa två vänsterorganisationer (den ena heter ”Vänsterblocket” den andra är kommunistpartiet – vår anmärkning) har inte satt sej i regeringen utan förhandlar med socialdemokraterna om politiska förslag. Med lyckat resultat enligt Jonas.

Så är det ju inte i Sverige. Talarna pekade på hur de Svenska Socialdemokraterna istället valt samarbete med Liberalerna och Centern vilket lett till en för arbetarklassen mycket negativ politik. Jonas fick applåder när han poängterade att om försämringar i anställningstryggheten, införande av marknadshyror med mera läggs fram så är Vänsterpartiet inte främmande för att fälla regeringen.

Mötet var ett bra avstamp för en framgångsrik kamp för vänsterframsteg i EU-valet och därmed en kamp för ökad jämlikhet. antirasism och en politik för att förhindra de miljökatastrofer som nu hotar.

Foto:Rolf Waltersson

Text: Peter Widén

You May Also Like