Såta vänner: Nato och Colombia. Här Colombias försvarsminister Diego Molano och Natos vice ordförande Miceo Geoana med det ömsesidiga avtalet.

Colombia – en av “våra” allierade i det transatlantiska Nato-samarbetet

Artikeln nedan är från Natos officiella hemsida. Här andas bara gemenskap och varm samhörighet. Inte ett ord av kritik mot Colombia och dess mångåriga system av politiska mord, massfördrivning av de egna medborgarna, rättslöshet, politikens sammanflätning med knarkmaffian, paramilitär, icke-uppfyllande av fredsavtalet med FARC –  för att bara nämna några fakta om Nato-associerade Colombia. Sveriges  partner och bundsförvant i denna sköna nya värld.  /Zoltan Tiroler.

NATO and Colombia agree on a new partnership

Översättning: Zoltan Tiroler

Idag träffade Natos vice generalsekreterare Mircea Geoana Colombias försvarsminister Diego Andres Molano för att inleda ett nytt partnerskapsprogram.

Colombia är Natos senaste partner sedan 2017 och den första i Latinamerika. Som en del av detta partnerskap så stöder Nato Colombia i dess fortsatta ansträngningar att utveckla dess väpnade styrkor med Colombia ger minröjningsträning till Natoallierade och andra partnerländer.

Efter en serie möten på hög nivå och medarbetarsamtal under hela 2021 så har Colombia och Nato kommit överens om ett ramverk för samarbete, Individually Tailored Partnership Programme, som markerar det än närmare samarbetet. Colombia är den första partnern som går över i ett sådant nytt program som täcker områden för höjt samarbete inom sådant som interoperabilitet, bygga integritet, träning och utbildning liksom nya områden som klimatförändringar och säkerhet.

I detta sammanhang invigde Natos vice generalsekreterare och Colombias försvarsminister den virtuella utställningen “Colombias höglands och höga bergs ekosystem”, som markerar de colombianska väpnade styrkornas roll för att minska klimatförändringar.

Förutom pågående praktiskt samarbete inom områden som “bra styre”, militär utbildning, interoperabilitet, minröjning och sjösäkerhet så utbytte Geoana och Molano synpunkter på implikationer för säkerheten på grund av klimatförändringar, desinformation, strategisk kommunikation och sätt att bemöta cyberhot.

Natos officiella hemsida 211208

Artikeln tidigare (10/5) publicerad även på Svensk-kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like