Folkets arvtagare: eFOLKET!

Idag, 23 november 2016 får Eskilstuna en ny dagstidning, eFOLKET. Kanske kan vi i någon mening säga att tidningen Folket åter lever.

Men vi har långtifrån de resurser som Folket hade under sina glansdagar. Vi kan naturligtvis ännu inte jämföra oss med “gamla” Folket; som i nedbantat skick lades ner i juni 2015.

Gamla Folket var under mer än hundra år en dagstidning, som kom i brevlådorna till prenumeranter i stora delar av nordvästra Sörmland. Mot slutet av sin levnad var Folket i stort sett en Eskilstunatidning med en lokalredaktion i Flen.

Nya Folket, eFOLKET kommer att uppdateras varje dag. Vi kommer att finnas i Eskilstuna, men hoppas förstås på läsare i andra delar av Sörmland; och även i andra delar av Sverige.

Till skillnad från gamla Folket så kommer eFOLKET inte att tryckas på papper annat än vid enstaka tillfällen. Som dagstidning kommer eFOLKET enbart att finnas på internet.

När vi nu lättar ankar är vår ambition inte att omedelbart kunna leva upp till den tidning som lade ner för drygt ett år sedan. Vi känner oss nog snarare som de pionjärer som för 111 år sedan startade Folket. Vi kommer att bygga en tidning från grunden.

Det är föreningen eFolkets Vänner som äger och ger ut tidningen eFOLKET. Vi är en del av folkrörelse-Sverige. Vi har startat eFOLKET för att tidningen ska bidra till mångfald och allsidighet i både det lokala och nationella medielandskapet. Vi har vår utgångspunkt i arbetarrörelsens värderingar. Och vi har samma grundläggande motiv nu som de hade som startade Folket 1905.

Vi startar eFOLKET därför att det behövs en rödgrön, socialistisk, feministiskt och anti-militaristisk röst i Eskilstuna. Nu lika mycket som någonsin. Mänskligheten står idag inför för den kanske allvarligaste utmaningen någonsin. Vi som lever här och på andra håll i världen måste gemensamt arbeta för att komma tillrätta med det allvarliga hotet mot livsbetingelserna på vår planet, inte minst klimathotet. Vi kan inte längre stillatigande acceptera en politik för ökad ekonomiskt tillväxt som gör slut på allt mer av jordens resurser och leder till att ständigt fler växt- och djurarter utplånas; och till att energikällor förbrukas i allt snabbare takt (se till exempel Gratislunchen).

Dagens ekonomiska system har medfört att en liten grupp superrika människor lagt beslag på en allt större andel av världens förmögenhet, samtidigt som en stor majoritet inte äger någonting. Media idealiserar de rika människornas livsstil som bygger på att de har roffat åt sig allt mer av världens tillgångar. På så vis blir slöseriet och förbrukningen av jordens resurser ett ideal för många människor. En livsstil som medelklassen i de rika länderna och de nyrika i fattiga länder anammar (se till exempel Kapitalismen – En spökhistoria).

Människor hade hoppats på en värld i fred när kalla kriget tog slut. Istället pågår allt fler väpnade konflikter i världen. Även kärnvapenhotet finns kvar. Världens överlägset starkaste militärmakt, USA, har till och med ökat sina militära kostnader sedan Sovjetunionens upplösning.

Krigen är inte bara ett direkt dödligt hot, de bidrar också till utarmning och förgiftning av vår planet.

Klasskillnaderna har ökat. Även i Sverige. Allt fler hamnar i utanförskap och får svårt att försörja sig.

Om vi ska kunna rädda vår planet från en ekologisk katastrof krävs en radikal politik för att minska inkomstskillnaderna, inte öka dem som borgerliga politiker och ekonomer förordar.

Arbetarrörelsens klassiska jämlikhetsmål och kampen för fred går hand i hand med kampen för att möta vår tids stora utmaningar mot miljön. Liksom med kampen för jämställdhet mellan könen och mot förtryck på basis av genus och sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Kampen mot varje form av rasism är fast knuten till arbetarrörelsens internationalism och solidaritet.

eFOLKET är en icke-kommersiell tidning, vilket betyder att vi inte tar in kommersiella annonser. Vi står för FRIHET FRÅN REKLAM. Vi tar inte heller betalt för det vi skriver i eFOLKET. All text står till våra läsares förfogande utan några avgifter.

Vi är i mycket en lokal public service kanal för nyheter och information. Vi kommer att bygga vår ekonomi på medlemsavgifter och stöd från våra läsare, men vi tar inte emot bidrag från privata företag (se Välkommen till eFOLKET och Agneta Roiskos Hej och välkommen till Eskilstuna nya rödgröna nättidning).

Ledarredaktionen

Tillägg:

När Eskilstuna-Kuriren beslöt att lägga ner Folket 2015, så startade två unga Eskilstunabor, Linnea Eriksson och Julia Danielsson, en namninsamling för att rädda Folket. De lyckades dock inte att stoppa nedläggningen av papperstidningen Folket. Men deras aktion bidrog till att föreningen eFOLKETs Vänner bildades. Som nu ger ut eFOLKET.

Linnea Eriksson har utsetts till eFOLKETS chefredaktör. Jag är idag stolt och glad att tillsammans med Linnea få bilda Eskilstunas nya tidnings första ledarredaktion.

Hans Hjälte, tidigare ledarskribent i Folket, 2005-2015, från 2016 tillsammans med Linnea Eriksson ledarskribent i eFOLKET.

linneaeriksson-img_4392-avatar avat-anshjalte-dsc_0043

You May Also Like