Nu lättare att hitta till eFOLKET!

Den idag (31/10) uppsatta skylten på Norra Hamn 3 kommer säkert att underlätta för alla intresserade att hitta till platsen för eFOLKETs redaktionslokaler.

Norra Hamn 3, beläget vid Eskilstuna-ån mellan Munktell-området och den så kallade Gasverksbron (Schröderstiernas väg) är en adress som många visat sig vara osäkra på – så även infödda Eskilstuna-bor. Bak i tiden var ju vägen längst med ån Storgatans norra ände och stadsdelen Norrs förbindelse med Valhalla. Vägen var också en del av den runda som BM:s traktorer testades på. En industrijärnväg löpte intill parallellt med ån. Den slutade mitt emot Wiklunds (senare Hedins) brädgård. Ibland sköts det skarpt med älgstudsare. Det hände nämligen att kor och tjurar lyckades slita sig i samband med transporten till det närbelägna slakthuset.

Nå, nu är ett litet hinder för besök på eFOLKET undanröjt. Eller som vi säger här på redaktionen:

eFOLKET, nu också med skylt!!

 

You May Also Like