Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Den svenska krigsmakten är nu ett tjänstvilligt verktyg i USA:s och NATO:s händer

Krigsmakten och politiska makthavare har sedan en tid tillbaka fört fram budskapet att vi måste ställa in oss på krig. Den långa fredsperiod som Sverige har åtnjutit förklaras vara en historisk parentes. I samband med ”Folk och Försvars”-konferensen når krigshetsen nya höjder. ÖB uppmanar oss alla att individuellt ställa in oss på att kriget kan komma när som helst.

Hur är det då? Har krigsfaran ökat? Ja tyvärr är det så och orsaken är den svenska ansökan om NATO-anslutning och avtalet med USA om baser i Sverige. Sveriges krigsminister Pål Jonsson har ju förklarat att baserna bland annat innebär att Sverige nu blir ett uppmarschområde för den US-amerikanska krigsmakten.

Idag fick vi av statsminister Kristersson veta att Sverige ska skicka en bataljon på 800 soldater till Lettland. Vi har också fått veta att kanske 6000 ungdomar som förklarat sej ointresserade av att göra värnplikt kommer att inkallas ändå. Tvångsrekryteras till en krigsmakt som stats- och krigsmaktsledning idag säger snart kan vara i krig. Nu är det verkligen dags att damma av de gamla arbetarrörelsepionjärernas paroller. Idag måste vi anti-militarister och fredsvänner klart säga:

INTE EN KVINNA, INTE EN MAN, INTE ETT ÖRE TILL DEN USA-LEDDA KRIGSMASKINEN!

VÄGRA VÄRNPLIKT!

Idag understödjer USA, Storbritannien Sverige med flera folkmordet på palestinierna. USA blir också mer och mer aggressivt i sydkinesiska sjön. Vår krigsminister Pål Johnson har visat intresse för svenskt deltagande även där.

När det gäller Ukraina har vi ett sammansatt krig. Delvis är det ett legitimt försvarskrig från Ukrainas sida även om upptakten till kriget varit sådant att ansvaret också legat på den ukrainska sidan.

Vi vet att man inte får säga dylikt i Tidölagets Sverige, men situationen är nu så allvarlig att sanningen inte får sopas under mattan. Den ”fullskaliga invasionen” för två år sedan är dock helt Putinregimens ansvar och kriget har från den ryska regimens sida förts fullständigt hänsynslöst.

Men kriget är också en konfrontation mellan Ryssland och det USA -ledda NATO. Visst hade vi en töperiod i dett kalla kriget direkt efter murens fall. Men västmakternas intention visade sej inte vara att nå ett fredligt samarbete utan att skjuta fram västimperialismens positioner maximalt. Mot ett nu reaktionärt, tsarism-nostalgiskt och auktoritärt Ryssland står en ständigt hungrig västimperialism.

I det senare blocket har det svenska politiska etablissemanget nu definitivt placerat Sverige. Och västimperialismen har deklarerat att kriget kommer att bli långvarigt och blodigt. Det finns många vapensystem som måste prövas. Ukraina får stå för kanonmaten.

Fiendens fiende är inte vår vän. Vi vänder oss mot imperialisterna i båda blocken. Men hårda tider vänta oss som står för fred och internationell solidaritet.

Peter Widén

Läs också:

Striden mellan de två vargarna som pågår inom oss

You May Also Like