Grisar på väg till slakt. Foto Kristianstad Pig Save (godkänner att deras foton publiceras)

Industriell uppfödning och slakt går inte att förena med elementär anständighet och moral

Johanna Månsson:

HK Scans svenska verksamhet har sålts till Lantmännen och aktörer kopplade till köpet hurrar. Scan kan bli en svensk stolthet OM de går över till att enbart producerar vego för framtiden. Det utpräglade köttföretaget HK Scan har tidigare varit positiva med att utveckla produkter av växtbaserat protein.

Men Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande, och politiker såsom det moderata kommunalrådet i Kristianstad, Camilla Palm, pratar enbart om att Scan köpet kommer stärka Sverige med säkrare jobb och livsmedelsproduktion.

Dock verkar det som om dom glömt, missat eller totalt ignorerat att de nya nordiska näringsrekommendationerna förespråkar en växtbaserad kosthållning, med hänsyn för vår hälsa & klimatet.

Danmark var först ut i världen med ett politiskt beslut att skifta till växtbaserad livsmedelsproduktion. Men här hurrar vi tydligen istället över att ett företag som slaktar gris, nöt och lamm blivit svenskt. För hela planetens överlevnad bör vi rikta fokus på matproduktion ifrån växtriket. Politiska beslut krävs! Trots kött och mjölkorienterade företags egna initiativ till växtbaserade livsmedelsproduktion.

Ifall ni läsare inte vet så dödas otroligt många individer innanför Scans slakterier. Innan dess lever merparten av dessa knappast ett liv värt att leva. Är det kul? Känns det bra i hjärtat? Är det positivt att hålla igång denna typ av verksamhet? Ingen kan väl ha undgått all information rörande det förkastliga djurindustrierna utsätter vår planet?

Men det är först och främst djuren som betalar med sina kroppar och liv. Är det verkligen något Lantmännen, svenska politikerna och Sverige för övrigt ska vara stolta över?

Lantmännen, som ägs av 18 000 svenska bönder, bör fortsätta producera spannmålsprodukter och inte blanda in dödande på löpande band i sin verksamhet. Scan kan som sagt bli en svensk stolthet ifall nya ägaren satsar på tekniska framsteg inom växtbaserad matproduktion. Mat odlas, den föds inte upp!

Johanna Månsson,
Lund

Grabbarna på Malvadal grisfristad. Fred på jorden börjar på våra tallrikar! Foto privat/ Michelle Berghäll.

Läs också:

Camilla Bergvall på föreläsningsturnén “En framtid utan djurfabriker”

Djurens roll i ett hållbart lantbruk

You May Also Like